Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1331

Nummer 1331
Datum 12-10-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping SP 48
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 16
Trefwoorden arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Koninklijke Landmacht (KL), afvoer van de -
Molukkers, KL (ex-)KNIL-militairen in rayons/doorgangskampen in IndonesiŽ
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
Verenigde Naties, Veiligheidsraad van de -
Annotatie slotnoot:
Op 15 okt. seinde Lamping onder no SP 49 aan Van Maarseveen, Stikker en s'Jacob 'persoonlijk': 'Bihin heeft vertrouwelijk medegedeeld, dat de UNCI naar aanleiding van de demarche vermeld in mijn SP 48 een brief heeft opgesteld aan de Indonesische en de Nederlandse vertegenwoordigers in de Contactcommissie, waarin wordt voorgesteld - - - dat de Commissie zo spoedig mogelijk bijeen zal komen om de problemen die met de repatriŽring der Ambonezen verband houden, met de UNCI te bespreken. De brief, die dezerzijds nog niet werd ontvangen, zou reeds onderweg zijn.' T.a.p.
Zie ook 1293: Van Maarseveen 327
1353: Lamping SP 53
PDF transcriptie (12 KB)