Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1371

Nummer 1371
Datum 10-8-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 379
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 8
Trefwoorden Kawilarang, A.E., lt.-kolonel TNI., troepencommadant Makassar; commandant Siliwangidivisie; militair attachť te Washington
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Koninklijke Landmacht (KL), afvoer van de -
Makassar-affaire(s) 1950
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
Nederlandse commissariaten/consulaten in IndonesiŽ
Scheffelaar, J.A., kolonel KL, troepencommandant Oost-IndonesiŽ; cdt. Nederlandse Rayons in IndonesiŽ
Annotatie slotnoot:
Onder no 390 liet Hirschfeld hier de volgende dag op volgen:'Het plan bestaat om met de evacuatie van militairen en gezinsleden te 14 dezer beginnen. Naar aanleiding van door Alons gestelde vragen seinde Scheffelaar in aansluiting aan hetgeen ik U met mijn 379 berichtte nog, dat hij beloofd heeft over te gaan tot algemene evacuatie van militairen en hun gezinnen, zodat geen militair te Makassar zal overblijven. Hieronder vallen dus ook de circa 1500 zielen, die anders in Zuid-Celebes haddden moeten afvloeien, doch die tijdelijk [ondergebracht] in Makassar in levensgevaar zijn en moeten worden veiliggesteld.' Ook had Scheffelaar, aldus Hirschfeld hem  m.b.t. de 'bewapeningskwestie'  geseind dat "een omschreven afspraak inzake de inlevering van wapens en munitie" niet was gemaakt, maar dat Kawilarang ten aanzien hiervan de eis stelde dat "wapening en munitie van KIS-kampement voorafgaand aan evacuatie [zal] worden ingeleverd. Ik heb door  luitenant-kolonel March van UNCI te Makassar de redactie van dit telegram laten controleren. Deze redactie is door hem juist bevonden. Tot verdere besprekingen van de bovenomschreven eis en precisering van de uitvoering zijn we tot op heden, 11 Aug. 07.30 uur, nog niet gekomen".' T.a.p.
Zie ook 1355: Hirschfeld 374; Hirschfeld 384; Hirschfeld 389
PDF transcriptie (10 KB)