Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2080

Nummer 2080
Datum 27-9-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Schürmann 200
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Schürmann, C.W.A. (info)
Ontvanger(s) Peters, L.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 3
Trefwoorden arbeidsaangelegenheden
Garantiewet, zie ook ambtenarenzaken
Indo-europeanen, positie - in Indonesië; zie ook Nederlanders in Indonesië etc.; NG, positie (Indische) Nederlanders op -
pers/publieke opinie, Nederlandse
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Annotatie inleidende noot: Over de postie van de Indo-europeanen in Indonesië had wnd. hoge commissaris Schürmann al op 9 aug. aan ...meer
Zie ook 499: Ministerraad
PDF transcriptie (51 KB)