Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2083

Nummer 2083
Datum 29-9-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk SchŁrmann 203
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) SchŁrmann, C.W.A. (info)
Ontvanger(s) Peters, L.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 3
Trefwoorden pers/publieke opinie, Indonesische
Supomo, leider missie Supomo '51-52; vanaf '56 ambassadeur van IndonesiŽ te Londen '54-'56
unieverhouding/RTC-akkoorden, (Haags) overleg '51-'52 ter herziening/beŽindiging van de -
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, Nederlandse
Annotatie inleidende noot:
Op 28 sept. had Peters o.m. geseind: 'Uit uw 201 [in annotatie van recordnummer 2247] sub 7 blijkt, dat terzake toch bij IndonesiŽ een misverstand schijnt te bestaan. Wellicht is dit te wijten aan een ongefundeerd bericht in het Handelsblad van 9 september o.m. luidende: "Wij vernemen, dat de Nederlandse regering zich, zoals logisch en begrijpelijk is, op het standpunt stelt, dat besprekingen omtrent RTC dienen plaats te vinden op een Unieconferentie, dus tussen beide Uniepartners als zodanig". Teneinde niet in publieke discussie te geraken, hebben wij dit bericht onweersproken gelaten, doch tegenover Supomo is onderzijds nimmer gesteld, dat een eventuele opheffing van de Unie op een Unieconferentie zou moeten plaatsvinden. Integendeel hebben ook wij ons steeds op het door Subardjo uitgesproken standpunt gesteld. De Unieconferentie, welke wij vragen, is uitsluitend bestemd om een aantal routinezaken af te wikkelen. Wij aanvaarden volledig, dat IndonesiŽ, door daarin toe te stemmen, niet prejudicieert op haar wens om de Unie opgeheven te zien, noch wordt hierdoor beÔnvloed onze bereidheid tot gezamenlijke bestudering van dit vraagstuk.'  NA, archief Minkol., codetel. 1951, 6.
Zie ook 499: Ministerraad
2247: Peters 118
2252: Peters 119
PDF transcriptie (55 KB)