Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2261

Nummer 2261
Datum 16-9-1953
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Beyen/Luns 315
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Ontvanger(s) Bylandt, W.F.L. van (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1953
Dossiernummer
Trefwoorden Blitar/Talisse-affaire
olie-aangelegenheden
Sumatra, Noord -
Annotatie slotnoot:
Op 2 okt. seinde Van Bylandt onder no 599 aan Den Haag: 'Bij mijn bezoek van hedenochtend aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake olievelden Sumatra vroeg Ali de Blitar-Talissezaak bij u te rappeleren. Spoedige vermelding van afkoopsom wordt verzocht. Deze bezorgdheid voor spoedige afdoening wordt ingegeven door aanwezigheid in aangehouden lading van explosieven, waarop Indonesische regering door de BPM is opmerkzaam gemaakt.' Archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1953. Zie recordnummer 384 onder f.
Zie ook 384: Ministerraad
3496: Beyen 120
PDF afbeelding (196 KB)