Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2399

Nummer 2399
Datum 18-5-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 68
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1950
Dossiernummer
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
China, Chinezen, houding/positie van -
handels(politieke) betrekkingen Nederland-IndonesiŽ
IndonesiŽ, neutraliteits-/ongebonden landen-politiek van -
pers/publieke opinie, Indonesische
rubber
vakorganisaties/-beweging, Indonesische -
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Annotatie slotnoot: Onder verwijzing naar dit telegram seinde Stikker op 19 mei onder no 66: '1) Te uwer informatie zij vermeld ...meer
Zie ook 2473: Stikker 60
PDF afbeelding (271 KB)