Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2546

Nummer 2546
Datum 9-12-1953
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Ittersum 774
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Ittersum, G.E. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1953
Dossiernummer
Trefwoorden Jonge d'Ardoye, mgr. G., pauselijk internuntius te Djakarta
missie/Rooms Katholieke kerk
Molukken, Zuid-Molukken, Ambon
Molukkers in Nederland, houding/positie van -
zending/protestantse kerken
Annotatie inleidende noot: In tel. no 419 aan Van Ittersum van 28 nov. 1953, verzonden naar aanleiding van een Anetabericht over ...meer
Zie ook
PDF afbeelding (117 KB)