Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2684

Nummer 2684
Datum 7-2-1952
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk Minuor NG 11046 doss 662
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Vestiging van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea Bijlage: Resumé van bespreking van Krijger en Pieters op 23 Januari 1952 met vertegenwoordigers van de Nederlandse Zendingsraad over toelating van de Zending in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebracht gebied - - - bijkage: Resumé van besprekingen van Krijger en Pieters op I Februari 1952 met vertegenwoordigers van Centraal Indisch Missiebureau over toelating van de Missie
Verzender(s) Krijger, B. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., dossierarchief ministerie van Koloniën en opvolgers 1945-1
Dossiernummer 2012
Trefwoorden missie/Rooms Katholieke kerk
NG, bestuurlijk
zending/protestantse kerken
Annotatie
Zie ook 2687: Minuor NG no 13266
2689: Minuor NG no 16143/278
PDF afbeelding (433 KB)