Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2700

Nummer 2700
Datum 24-8-1951
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk Minuor NG 4645/400
Opschrift/Bijlage(n) opschrift en bijlage: adres van de heren F. Rijken Rapp en A.J. de Lannoy betreffende toestanden in Nieuw-Guinea
Verzender(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Ontvanger(s) Waardenburg, S.L.J. van (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Hollandia
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., dossierarchief ministerie van KoloniŽn en opvolgers 1945-1
Dossiernummer 2173
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Garantiewet, zie ook ambtenarenzaken
Gerretson, C., lid van de Eerste Kamer (CHU)
Indo-europeanen, positie - in IndonesiŽ; zie ook Nederlanders in IndonesiŽ etc.; NG, positie (Indische) Nederlanders op -
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Molukkers in Nederland, houding/positie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, armenzorg/overheidssteun aan -
NG, kolonisatieaangelegenheden van -
NG, positie/houding (Indische) Nederlanders op -
parlement, Nederlandse -
pers/publieke opinie, Nederlandse
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
Sumitro Djojohadikusumo (PSI), minister van Economische Zaken '52-'53; van FinanciŽn '55-'56; lid van de PRRI
Welter, Ch.J.I.N., leider van de Katholiek Nationale Partij, vanaf '58 weer KVP, lid van de Tweede kamer
Wibisono, Jusuf, voorzitter staatscommissie voor de implementatie van de opheffing van de RTC-accoorden
Annotatie
Zie ook
PDF afbeelding (1482 KB)