Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2836

Nummer 2836
Datum 29-2-1952
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 397
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1952
Dossiernummer 5
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
Amerika, militaire steun/wapenleveranties van - aan IndonesiŽ
Arabische wereld/ - Liga/Verenigde Arabische Republieken (VAR)
communisme
Frankrijk, houding/positie van -
India, houding/positie van -
Indo-China
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
kabinet/-scrises/-sformaties, Indonesische -
Masjumi, Madjelis Sjura Moslimin Indonesia
Pakistan, houding/positie van -
PNI, Partai Nasional Indonesia
Prawoto Mangkusasmito (Masjumi), minister van Defensie a.i. vanaf jan. '53
PSII, Partai Serikat Islam Indonesia
Rum, Moh. (Masjumi), hoge commissaris te Den Haag jan.-sept. '50; minister van Buitenlandse Zaken sept. 1950- april 1951; minister van Binnenlandse Zaken april 1952-juli 1953; eerste vice-premier maart 1956-maart 57
Sidik Djojosukarto (Masjumi)
Sjahrir, Sutan, PSI-leider
strijdkrachten, Indonesische, politieke conflicten binnen de/met de -
Subardjo, Achmad, minister van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ 4/'51- 4/'52
Sukarno, positie/houding van -
Sukiman Wirjosandjojo, leider van de Masjumi
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Annotatie slotnoot:
Op 1 maart seinde Lamping vervolgens onder no 399: 'In aansluiting aan mijn 397, waarin ik de aandacht vestigde op de positie van het leger in de huidige politieke moeilijkheden, zij vermeld dat de legerleiding in de afgelopen kabinetscrisisdagen een memorandum aan de president heeft aangeboden, waarin aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheden en gevaren, welke vanuit het gezichtspunt van de legerleiding factoren vormen, waarmede bij de samenstelling van het nieuwe kabinet rekening ware te houden. Het memorandum werd ingediend omdat men het in legerkringen niet uitgesloten achtte dat tussen het drukke loven en bieden der partijen enkele belangrijke landsbelangen niet die aandacht zouden krijgen die zij naar het oordeel der militairen verdienen. De stabiliserende invloed en de politieke visie der huidige legerleiding - - - komt door deze geste weer naar voren. Ik verzoek u deze informatie in dit stadium binnen zeer beperkte kring te houden.' T.a.p.
     Eveneens op 1 maart seinde Lamping onder no 407 aan Kernkamp, 'mede voor minister Stikker': 'Hedenmorgen heeft de president de plaatsvervangend voorzitter van de executieve raad van de Masjumi, Prawoto Mangkusasmito, en de algemeen voorzitter van de PNI, Sidik Djojosukarto, belast met de vorming van een nieuw kabinet, dat, aldus de officiŽle bekendmaking, "sterk moet zijn en voldoende steun moet vinden in het parlement". In de eergisteren gehouden vergadering van de executieve raad van de Masjumi werd met algemene stemmen besloten de heer Prawoto als formateur aan te bevelen. Deze aanbeveling heeft er veel toe bijgedragen, dat, zoals men zich in politieke kringen uitdrukt, "de vrede in de Masjumni is hersteld". Prawoto staat namelijk als een zeer conciliante figuur bekend, hoewel hij eerder tot de vleugel van Natsir dan tot de groep Sukiman wordt gerekend.' - - - NA, archief Minkol., codetel. 1952, 1.
Zie ook 2518: Lamping 402
2596: Lamping 427
PDF afbeelding (563 KB)