Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2902

Nummer 2902
Datum 21-12-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 291
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 8
Trefwoorden Blitar/Talisse-affaire
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
pers/publieke opinie, Indonesische
volkenrecht
wapen(s)/oorlogsmateriaal, -transacties/embargo op -/vergunningen voor - voor IndonesiŽ
Annotatie slotnoot: Diezelfde dag antwoordde Blom bij tel. no 227: 'De toevallig morgen plaats hebbende Ministerraad biedt gelegenheid tot discussie over ...meer
Zie ook 543: Ministerraad
3003: Lamping 292
3007: Lamping 298
PDF transcriptie (14 KB)