Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2921

Nummer 2921
Datum 17-8-1952
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 84
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1952
Dossiernummer 7
Trefwoorden arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
Blitar/Talisse-affaire
Goedhart, F.J. *
IndonesiŽ, bezoeken aan/missies naar -
Internationaal Gerechtshof
kabinet/-scrises/-sformaties, Indonesische -
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
Uniehof van Arbitrage
Annotatie noot bij 'no 49': in annotatie van recordnummer 3234.

slotnoot:
In reactie hierop seinde Stikker op 21 aug. onder no 61: 'Met Uw motieven tegen de verkoop van de Blitar- en Talisse-wapens aan de RI kunnen wij ons verenigen. Ons eerste streven dient er thans op gericht te zijn een antwoord van de RI te verkrijgen op de Nederlandse nota van 2 dezer.' NA, archief Minkol., codetel. 1952 10.
Zie ook 302: Ministerraad
2893: Stikker 280
3028: Stikker 59
3053: Lamping 73
3234: Stikker 46
3496: Beyen 120
PDF transcriptie (12 KB)