Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3028

Nummer 3028
Datum 20-8-1952
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Stikker 59
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Stikker, D.U. (info)
Ontvanger(s) Lamping, A.Th. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1952
Dossiernummer 10
Trefwoorden Harjono, militair attaché van Indonesië te Den Haag
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Den Haag; zie ook diplomatieke en consulaire betrekkingen Ned.-Ind. vanaf februari '56
pers/publieke opinie, Nederlandse
Annotatie inleidende noot:
Onder no 87 had Lamping eveneens op 20 aug. geseind: 'Anetaberichtgeving uit Den Haag over de "lichtelijk sensationele wending" door het niet verschijnen van Harjono als tweede getuige, ademt  een geest van onwil van de zijde van Harjono en vestigt de indruk, dat hij zich zou hebben beroepen op diplomatieke prerogatieven. Echter bevat een ander Anetabericht van heden een verklaring van het Indonesische HC te Den Haag, waaruit zou blijken, dat over het verschijnen van Harjono misverstand zou zijn ontstaan tussen Buitenlandse Zaken en Harjono. Waar deze berichtgeving elementen in zich houdt om de stemming tegen Nederland opnieuw te prikkelen en mij naar alle waarschijnlijkheid vragen over deze kwestie zullen worden gesteld, zal ik gaarne over het verloop van zaken spoedigst worden ingelicht.'  NA, archief Minkol., codetel. 1952, 7
Zie ook 2921: Lamping 84
2948: Lamping 102
PDF afbeelding (145 KB)