Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3139

Nummer 3139
Datum 27-9-1952
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 188
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1952
Dossiernummer
Trefwoorden Fraksi Progressip
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Masjumi, Madjelis Sjura Moslimin Indonesia
Nederlandse Militaire Missie (NMM) in/Nederlandse militaire steun aan IndonesiŽ
onderwijsaangelegenheden/opleidingen
parlement, Indonesische -
PIR, Persatuan Indonesia Raya
PNI, Partai Nasional Indonesia
PRN, Partai Rakjat Nasional
PSII, Partai Serikat Islam Indonesia
Simatupang, T.B., kolonel/gen.-majoor, chef generale staf TNI
strijdkrachten, Indonesische, politieke conflicten binnen de/met de -
Annotatie slotnoot:
Met betrekking tot de opvattingen in het Indonesisch parlement over de NMM en de positie van de Sultan als minister van Defensie,  seinde Lamping op 7 okt. onder no 205 voorts: 'Bij de algemene beschouwingen in de tweede termijn gisteren in het Parlement gehouden, hebben 13 sprekers het woord gevoerd. Behalve de communisten, de Fraksi Progresip en enkele partijlozen drongen Arudji Kartawinata (PSII) en Sutardjo Kartohadikusumo (PIR) aan op beŽindiging van de Nederlandse Militaire Missie. Bebasa Daeng Lalo (PRN) verklaarde de motie Baharuddin te zullen steunen onder meer "omdat de Minister van Defensie niet nationaal gezind en pro-Nederlands is". Sukiman (Masjumi) heeft zich van debat ten principale onthouden. Van PNI-zijde heeft niemand gesproken. Natsir die op de sprekerslijst stond, zag op het laatste moment van het woord af. Sukiman behandelde slechts een kwestie van ondergeschikte aard.' - - -      T.a.p.
Zie ook 313: Ministerraad
3136: Lamping 181
3160: Lamping 201
3318: Van Bylandt 17
PDF transcriptie (55 KB)