Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3144

Nummer 3144
Datum 18-1-1952
Soort verslag
Kenmerk S 10493/U)R
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Besprekingen betreffende de RTC-overeenkomsten en Nieuw-Guinea [met de missie Supomo]
Verzender(s) GŲtzen, L. (info)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., dossierarchief ministerie van KoloniŽn en opvolgers 1945-1
Dossiernummer 10992
Trefwoorden Asmaun, R.
Blitar/Talisse-affaire
Commissies Blom/ interdepartementale commissies inzake IndonesiŽ
Dachlan Djambek, kolonel TNI
Gani, A.K., minister van Economische Zaken van de Republiek IndonesiŽ
grondwet, Nederlandse
Harjono, militair attachť van IndonesiŽ te Den Haag
Natsir, M., minister-president van IndonesiŽ 9/'50-4/'51
parlement, Indonesische -
Prawoto Mangkusasmito (Masjumi), minister van Defensie a.i. vanaf jan. '53
Pringgodigdo, A.K, directeur Kabinet van de President tot '57; secretaris van Nederlands-Indonesische Unie; voorzitter Rekenkamer vanaf '57
Silas Papare
Simatupang, T.B., kolonel/gen.-majoor, chef generale staf TNI
Sukarno, redevoeringen/uitlatingen van -
Supomo, leider missie Supomo '51-52; vanaf '56 ambassadeur van IndonesiŽ te Londen '54-'56
Tambunan, A.M., voorzitter Parkindo
Teng Tjing Leng (Fraksi Democrat), lid van de Supomo-missie
troonrede
unieverhouding/RTC-akkoorden, (Haags) overleg '51-'52 ter herziening/beŽindiging van de -
Yamin, M.*
Zairin Zain, ambassadeur van IndonesiŽ te Bonn '57-'61; te Washington '61-'65
Annotatie
Zie ook 2835: 3/UOR
PDF afbeelding (2220 KB)