Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3296

Nummer 3296
Datum 23-2-1953
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Bylandt 549
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Bylandt, W.F.L. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1953
Dossiernummer
Trefwoorden Bambang Sugeng, kolonel TNI, tijd. chef staf landmacht
Nederlandse Militaire Missie (NMM) in/Nederlandse militaire steun aan IndonesiŽ
Octoberaffaire/17e -
parlement, Indonesische -
Pereira, A.J.A., hoofd Nederlandse Militaire Missie tot sept. '53
strijdkrachten, Indonesische, politieke conflicten binnen de/met de -
Annotatie slotnoot:
Op 27 feb. werd onder verwijzing naar dit telegram onder no Celer 367 vanuit Den Haag geseind: 'Bij zijn gesprekken met Susanto en Harjono vernam Pereira van Harjono, dat deze Djakarta recentelijk uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd tegen opzegging van de Missie-overeenkomst zonder meer,
1. omdat het dan veel moeilijker zou zijn over enkele maanden opnieuw toestemming van de Indonesische politieke partijen te krijgen voor besprekingen over een nieuwe overeenkomst en
2. omdat de Nederlandse Regering dan wellicht evenmin nog tot zodanige nadere besprekingen bereid zou zijn.
Harjono meent (waarschijnlijk met een dosis wishful thinking), dat voortzetting van de overeenkomst met een sterk ingekrompen Missie voor het Parlement aanvaardbaar zou zijn. Nu de maand Maart nadert is het wellicht goed, dat U informeel nader informeert op welke wijze de Indonesische Regering zich voorstelt de besprekingen over de NMM te voeren.' - - - Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1953. Zie recordnummer 3308
Zie ook 3308: Van Bylandt 5
3468: Van Bylandt 464
3474: Luns 363
PDF transcriptie (11 KB)