Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3354

Nummer 3354
Datum 7-5-1950
Soort officieel schrijven
Kenmerk Menteri Pertanahan 2741 adj.MP + Rah/96/50
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hamengku Buwono IX (info)
Ontvanger(s) Fockema Andreae, W.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., dossierarchief ministerie van KoloniŽn en opvolgers 1945-1
Dossiernummer 6391
Trefwoorden Fockema Andreae, W.H.*
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Korps (Corps/Regiment) Speciale Troepen (KST/RST)
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Sultan van Djokja, Hamengku Buwono IX, minister van Defensie 12/'49-9/'50, 4/'52-8/'53
Annotatie In zijn schrijven no Rah/96/50 van 15 januari schreef Hamengkubuwono o. m. aan   Fockema Andreae: 'In aansluiting aan mijn schrijven van 7 dezer en het onderhoud dat ik met Haar mocht hebben op de 8e daaraanvolgend, moge ik Uwer Excellentie het volgende berichten. Uwe Excellentie zal het ongetwijfeld met mij eens zijn, dat het voor mij en de RIS-legerleiding heel moeilijk te verdedigen valt, om eenheden van het KNIL, die daadwerkelijk hebben doen blijken zich niet te kunnen verenigen met de door die legerleiding genomen stappen, alsnog in het RIS-leger op te nemen. Ik kan echter Uwer Excellentie de verzekering geven, dat de nodige soepelheid hierbij onzerzijds zal worden betracht, en indien van Nederlandse Legerzijde voldoende begrip bestaat voor onze moeilijkheden, ben ik er zeker van dat de overgangen van de KNIL-eenheden uit Indonesia-Timur geen vertraging zal ondervinden.' NA, archief AZ 3902.
Zie ook 1238: Minuor 39
3353: Fockema Andreae PA/dW
3356: PLV HC no 15/AG/IB
PDF afbeelding (205 KB)