Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3414

Nummer 3414
Datum 27-7-1951
Soort rapport
Kenmerk HC Djakarta 30205/GS3565/3877 vertrouwelijk
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Irian-quaestie
Verzender(s) SchŁrmann, C.W.A. (info)
Ontvanger(s) Peters, L.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., dossierarchief ministerie van KoloniŽn en opvolgers 1945-1
Dossiernummer 9844
Trefwoorden AustraliŽ, houding/positie van -
Casey, Robert G., minister van Buitenlandse Zaken van AustraliŽ '51-'60
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
kabinet/-scrises/-sformaties, Indonesische -
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
pers/publieke opinie, Indonesische
Sukarno, positie/houding van -
Sukiman Wirjosandjojo, leider van de Masjumi
Annotatie Dit rapport is onder begeleidend schrijven van 15 augustus 1951 letter V 67 vertr. door UOR 'ter kennisneming' toegezonden aan de leden van de ministerraad.
Zie ook 2750: Teixeira 79
PDF afbeelding (240 KB)