Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2625

Nummer 2625
Datum 31-7-1952
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Peters 36
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Peters, L.A.H. (info)
Ontvanger(s) Lamping, A.Th. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1952
Dossiernummer 4
Trefwoorden APRA-arrestanten, (rechts)positie van de -
Java, West -/Bandung
Nederlanders in IndonesiŽ, arrestatie/rechtspositie van -
Nederlandse commissariaten/consulaten in IndonesiŽ
pers/publieke opinie, Nederlandse
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie noot bij 'mijn 23':
Onder dit nummer had Peters op 8 juli o.m. geseind, dat hij het op prijs zou stellen als Lamping aan de arrestantenkwestie 'bijzondere en voortdurende aandacht' zou willen blijven schenken. 'Belang van betrokkenen  alsmede belangstelling  in Nederland o.m. zijdens de Staten-Generaal, leiden ertoe dat aan dit onderwerp hoogste prioriteit wordt gegeven. Gaarne zien wij dat U voor zover nog niet geschied reeds aanstonds contact opneemt met een advocaat, teneinde rechtsbijstand te verzekeren voor hen, van wie moet worden aangenomen dat zij daartoe door geldgebrek of onkunde niet zelf initiatief kunnen (doen) nemen. Heb hierbij in het bijzonder op het oog de zogenaamde APRA-arrestanten te wier aanzien voor zover mogelijk ware gebruik te maken van middelen welke Herzien Indonesisch Reglement volgens Uw 485 [recordnummer 2608] aangeeft, om via inschakeling rechterlijke instanties op vrijlating casu quo bespoediging der berechting aan te dringen. - - - Wij achter het noodzakelijk dat deze op een zodanig tijdstip wordt ingediend dat de Indonesische Regering ruimschoots gelegenheid zal hebben daarop een hopelijk bevredigend antwoord te geven voordat nieuw verkozen Staten-Generaal in September bijeenkomt.' T.a.p.
Zie ook 2565: Lamping 44
2593: GŲtzen 6
2608: Lamping 485
3053: Lamping 73
PDF transcriptie (12 KB)