Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3604

Nummer 3604
Datum 22-6-1953
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Winkelman 88
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Winkelman, A.M.L. (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Canberra
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1953
Dossiernummer 6
Trefwoorden AustraliŽ, houding/positie van -
Australisch-Nederlandse bestuurlijke samenwering op Nieuw Guinea: zie: Nieuw Guinea, Nederlands-Australische samenwerking
Luns, J.M.A.H., reizen van - naar/optreden van - in het buitenland
NG, bezoeken aan/missies naar -
pers/publieke opinie, Nederlandse
Stirling, A.T. ambassadeur van AustraliŽ in Den Haag, '50 - '54
Annotatie noot bij 'uw telegram nummer 65': in de annotatie van DB 3589.

slotnoot:
Op 28 juni seinde Winkelman onder no 94 vervolgens aan Den Haag: 'Vrijdagavond bracht de Indonesische Zaakgelastigde een soortgelijke boodschap over als volgens persberichten de wnd. Hoge Commissaris in Den Haag heeft gedaan. Casey heeft zaterdagmiddag in een persgesprek vrij fel gereageerd op wat hij "surprising move" en "unnecessary and somewhat un usual step" noemde van de IndonesiŽrs, gezien de reeds zowel door de Australische als Nederlandse Regering gegeven verzekering dat van een verdrag geen sprake was. Gisteravond bleek, dat de Indonesische zaakgelastigde reeds een telegram had over de besprekingen van Luns met Mukarto, welke "vriendschappelijk" verlopen waren en grote voldoening hadden gegeven.' T.a.p.
Zie ook 3589: Luns no 123 vertrouwelijk
PDF afbeelding (149 KB)