Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3693

Nummer 3693
Datum 10-3-1953
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Von Balluseck 5
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Plaats van opmaak New York
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1953
Dossiernummer 7
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
ANZUS-/Pacific Pact
AustraliŽ, houding/positie van -
Frankrijk, houding/positie van -
Nieuw-Zeeland, houding/positie van -
Southeast Asiatic Treaty Organisation(SEATO)/Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie(ZOAVO)
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Zuid/Zuidoost-AziŽ
Annotatie inleidende noot bij 2:
Op 16 feb, hadden Beyen/luns onder no 53 aan Londen, 256 aan Washington, 302 aan Parijs, 14 aan  Saigon, 13 aan Singapore, 117 aan Canberra en 8 aan Wellington geseind, dat volgens een uit Washington afkomstig Reuterbericht besloten [zou] zijn  een militaire commissie op te richten ter bespreking van de verdediging van Zuid-Oost-AziŽ, in welke commissie Amerikaanse, Engelse, Franse, Australische en Nieuwzeelandse militaire vertegenwoordigers zitting zouden hebben en welke spoedig bijeen zou komen. Een plaats van samenkomst is nog niet vastgesteld; als zodanig is zowel Saigon als Singapore voorgesteld. In deze commissie zullen militaire inlichtingen en plannen met betrekking tot de verdediging van Zuid-Oost-AziŽ worden uitgewisseld, terwijl ook aanbevelingen aan de regeringen van de deelnemende staten zullen worden gedaan. De commissie zal los staan van de ANZUS. De nieuwe commissie zou de groep, die van tijd tot tijd te Washington vergaderde om de strategie in Zuid-Oost-AziŽ te bespreken, vervangen. - - - Ik moge u verzoeken bij de betrokken authoriteiten te uwent inlichtingen in te winnen omtrent deze militaire commissie en daarbij te doen blijken van de belangstelling, die Nederland voor deze zaak uiteraard heeft; ook onzerzijds zullen alhier informaties worden gevraagd.' Archief BZ, uitgaande codetel. Londen 1953.

slotnoot:
Onder no Van Roijen 28 liet Luns hier op 11 maart op volgen: 'Mede naar aanleiding van mijn onderhoud met Watt in New York heb ik het Nederlandse standpunt inzake Nieuw-Guinea aan Bedell Smith uiteengezet. Hij zeide van de kwestie slecht op de hoogte te zijn en daarom nog geen commentaar te kunnen geven. Tenslotte is nog ter sprake gekomen de defensiecommissie van Amerika, Engeland, Frankrijk, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland inzake de Pacific en werd onze belangstelling voor deze ontwikkeling duidelijk gemaakt. Ook van deze kwestie bleek Bedell Smith nauwelijks op de hoogte.' NA, archief Minkol., codetel. 1953, 8.
        Diezelfde dag seinde Luns onder no 30: 'Nieuw-Guinea. Dulles bleek reeds te zijn ingelicht omtrent het gesprek met Bedell Smith en zeide dat hij ertoe overhelde de Nederlandse mening te delen, dat met verdere besprekingen tussen Nederland en IndonesiŽ of het door de VS aandringen op zulke besprekingen geen "useful purpose" zou worden gediend.' NA, archief Minkol., codetel. 1953, 7.
Zie ook
PDF transcriptie (11 KB)