Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3766

Nummer 3766
Datum 4-12-1953
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Beyen/Luns 431
Opschrift/Bijlage(n) bijlage: HC Den Haag/ no Ia/671, bevattende vertaling nota van Indonesische regering aan Nederlandse regering van 30 november 1953, door Susanto op 2 december overhandigd
Verzender(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Ontvanger(s) Ittersum, G.E. van (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1953
Dossiernummer
Trefwoorden deelstaten/federatie/VSI, opheffing van de -
Drees, W.*
grondwet/-gevende vergadering, Indonesische
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en Indonesië)
pers/publieke opinie, Indonesische
regeringsverklaring, Nederlandse
Sunario/Sunarjo (PNI), parlementarier, minister van Buitenlandse Zaken 8/'53-12/'55, ambassadeur te Londen '56-'61
Susanto Tirtoprodjo (PNI), minister van Justitie van de Republiek Indonesië '49; zaakgelastigde te Den Haag '52-'56; ambassadeur te Parijs
unieverhouding/RTC-akkoorden, beëindiging/opzegging van de -
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Indonesische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie inleidende noot: De in dit telegram vermelde 'bijlage' HC Den Haag no la/671 is door de bewerkers als bijlage toegevoegd. ...meer
Zie ook 3571: Buza no 152934
PDF afbeelding (298 KB)