Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3811

Nummer 3811
Datum 29-10-1956
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hagenaar 1046
Opschrift/Bijlage(n) bijlage: 'Uittreksel uit de regeringsverklaring van Premier Drees van 23 oktober 1956'
Verzender(s) Hagenaar, H. (info)
Ontvanger(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1956
Dossiernummer
Trefwoorden Drees, W.*
kabinet/-scrises/-sformaties, Nederlandse -
Luns, J.M.A.H.*
parlement, Nederlandse -
regeringsverklaring, Nederlandse
Subandrio*
Annotatie 'Uittreksel uit de regeringsverklaring van Premier Drees van 23 oktober 1956' is door bewerkers als bijlage aan dit telegram toegevoegd.
Zie ook
PDF afbeelding (246 KB)