Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3823

Nummer 3823
Datum 8-6-1954
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Bylandt 113
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Bylandt, W.F.L. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1954
Dossiernummer
Trefwoorden Bylandt, W.F.L. graaf van*
pers/publieke opinie, Indonesische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Annotatie slotnoot:
In reactie op deze door Van Bylandt voorgestelde tekst voor een persinterview stelden Beyen/Luns bij tel. no 71 van 9 juni een aantal inhoudelijke en redactionele wijzigingen voor. Het interview kon volgens hen gegeven worden, 'indien de publiciteit van Indonesische zijde rond de komende besprekingen met Nederland op dat ogenblik zodanig is, dat daartoe aanleiding bestaat en [daarvan] naar uw oordeel nuttig effect zou mogen worden verwacht. Recente berichten geven de indruk alsof men van Indonesische zijde zich juist matigt in de voorlichtingsactiviteit.' - - - Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1954.
Zie ook 3893: Van Bylandt 197
PDF afbeelding (457 KB)