Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3853

Nummer 3853
Datum 7-9-1954
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Bylandt 377
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Bylandt, W.F.L. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1954
Dossiernummer
Trefwoorden Jungschläger-/Schmidt-/NIGO-processen; zie ook NIGO-arrestanten, Doornik etc
Liem, djaksa/officier van justitie te Djakarta
Nederlanders in Indonesië, arrestatie/rechtspositie van -
Pamuntjak, Nasir D., ambassadeur van Indonesië te Parijs '50-'53; hoofd div. Afrika en Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Sunario/Sunarjo (PNI), parlementarier, minister van Buitenlandse Zaken 8/'53-12/'55, ambassadeur te Londen '56-'61
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Indonesische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Annotatie slotnoot:
Onder no 378 liet Van Bylandt hier, eveneens op 7 sept., op volgen: 'Kon eerst heden de Minister van Buitenlandse Zaken bezoeken om aan te dringen op spoedigst antwoord op onze arrestantennota [in recordnummer 3895]. Sunario, die mij ontving met Pamontjak, hield zich op de vlakte en achtte, het "niet uitgesloten"  dat nog voor zijn vertrek antwoord zou uitgaan, maar anders getekend door zijn waarnemers. Inmiddels zal U uit mijn 377 van heden gezien hebben dat naar opvatting van advocaat Bouman het dossier in de Schmidt-zaak zo weinig critisch is samengesteld, dat verwacht mag worden, dat de behandeling dier zaak tot allerlei vuilspuiterij tegen Nederland aanleiding zal geven. In verband daarmede lijkt mij te minder bezwaar te bestaan dat ook onzerzijds een boekje wordt opengedaan.' - - - T.a.p.
Zie ook 3852: Van Bylandt 363
3895: Van Bylandt 218
3932: Celer 268
3933: Beyen 287
3935: Beyen/Luns 383
PDF transcriptie (53 KB)