Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3959

Nummer 3959
Datum 30-11-1954
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Ittersum 669
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Ittersum, G.E. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1954
Dossiernummer
Trefwoorden Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), taak/positie van de -
luchtvaartaangelegenheden
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
scheepvaartaangelegenheden
stakingen
Annotatie slotnoot:
Op 1 dec. seinde Beyen onder no 476: 'Nam met veel belangstelling kennis van uw 669. Rekening houdende met mogelijkheid, dat Indonesische regering maatregelen zou kunnen nemen om tijdig te voorkomen, dat KPM-schepen zich zouden kunnen terugtrekken uit interinsulair verkeer, lijkt mij openbare behandeling van dit onderwerp, zelfs op door u gesuggereerde voorzichtige wijze, bepaald ongewenst. Men heeft onder mijn aandacht gebracht, dat zeer velen in IndonesiŽ zouden wachten op vervoersgelegenheid naar Nederland, doch dat schepen reeds tot 1956 zouden zijn volgeboekt. Aangezien juist onder deze categorie Nederlanders onrust het eerst verwachtbaar is, vraag ik mij af, of het niet wenselijk is extra afvaarten in te lassen en althans deze groep overtolligen tijdig uit IndonesiŽ af te voeren. Ontvang terzake gaarne uw advies.'  Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1954.
Zie ook 3958: Van Ittersum 668
3966: Van Ittersum 701
3985: Beyen 466
PDF afbeelding (274 KB)