Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3966

Nummer 3966
Datum 9-12-1954
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Ittersum 701
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Ittersum, G.E. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1954
Dossiernummer
Trefwoorden Abu Hanifah (Masjumi), hoofd Directie Internationale Organisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ
Nederlanders in IndonesiŽ, arrestatie/rechtspositie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
parlement, Nederlandse -
pers/publieke opinie, Indonesische
pers/publieke opinie, Nederlandse
Staf, C.*
Sukarno, redevoeringen/uitlatingen van -
Sunario/Sunarjo (PNI), parlementarier, minister van Buitenlandse Zaken 8/'53-12/'55, ambassadeur te Londen '56-'61
Annotatie slotnoot:
In reactie op dit telegram seinde Luns op 16 dec. onder no 506: 'Sunario's garantie is waarschijnlijk eerlijk gemeend, al ware het slechts uit behoefte om tegenover buitenland goed figuur te slaan. Zowel het elders in uw rapportage genoemde voorbehoud "zo goed mogelijk", dat Sunario aan die garantie verbond, als zijn reactie op uw klacht inzake behandeling der gearresteerde Nederlanders, waarschuwt mij echter ervoor teveel betekenis te hechten aan Sunario's garanties, welke zijnerzijds mogelijk goed bedoeld zijn, doch die moeten worden geŽffectueerd door instanties over wie hij geen zeggenschap heeft. Verzoeke Sunario op een geschikt ogenblik te doen weten dat de Nederlandse regering met waardering van Indonesische regeringsgarantie heeft kennis genomen. Ik laat het aan u over of u daaraan toe zoudt kunnen voegen dat aangenomen wordt dat van deze garantie door Indonesische regering mededeling wordt gedaan aan alle betrokken Indonesische autoriteiten.' Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1954.
Zie ook 3953: Van Ittersum 657
3958: Van Ittersum 668
3959: Van Ittersum 669
3965: Van Ittersum 695
3968: Van Ittersum 705
3969: Van Ittersum 708
3985: Beyen 466
PDF transcriptie (63 KB)