Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5367

Nummer 5367
Datum 31-10-1952
Soort officieel schrijven
Kenmerk Londen 29.737/2352 geheim
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Stikker, D.U. (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Plaats van opmaak Londen
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, GS 1945-1954
Dossiernummer 492
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Gerbrandy, P.S., lid van de Tweede Kamer (ARP)
NG, infiltraties/infiltranten op -
parlement, Nederlandse -
Annotatie slotnoot: Blijkens een intern BZ-memorandum no DBI 99 dd. 3 -12-1952 maakte de chef kabinet van Minuor, Rombach, bezwaar tegen ...meer
Zie ook
PDF afbeelding (188 KB)