Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5377

Nummer 5377
Datum 8-11-1950
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk Biza 96320 geheim
Opschrift/Bijlage(n) bijlage 1: memorandum/commentaar Kwantes bijlage: brief Van Maarseveen aan Einthoven no T 101 Geheim dd. 17/11/50
Verzender(s) Einthoven, L. (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, GS 1945-1954
Dossiernummer 941
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
CPN, Communistische Partij Nederland
Einthoven, L.*
inlichtingen/-diensten (andere dan CIA)
Korea/ -kwestie/-oorlog
pers/publieke opinie, Nederlandse
PvdA, Partij van de Arbeid
Yamin, M.*
Annotatie De door de bewerkers als bijlage I toegevoegde aantekening is van de hand van de beleidsambtenaar DOA/IN van het ministerie van Buitenlandse Zaken, R.C. Kwantes.
Zie ook
PDF afbeelding (1166 KB)