Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5395

Nummer 5395
Datum 4-12-1950
Soort verslag
Kenmerk NGC not/AV1
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Nieuw-Guinea Conferentie Verslag van de openbare openingsvergadering gehouden op 4 december 1950
Verzender(s) Idenburg, P.J.A. (info)
Pringgodigdo, A.K. (info)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, GS 1945-1954
Dossiernummer 496
Trefwoorden Baal, J. van*
Blom, N.S.*
Bot, Th.H. *
Drees, W.*
Hamid Algadri (PSI), voorzitter Indonesische delegatie in contactcommissie met UNCI
Idenburg, P.J.A.*
Joekes, A.M., minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aug. '51-sept. '52; lid van de Raad van State '52-'60
Jouwe, N.*
Kasimo, I.J.*
Leimena (Parkindo), Johannes, minister van Gezondheid van IndonesiŽ '50-'53; vice-premier v.a. april 57-maart 62
Maarseveen, H.J. van*
NG-commissie/conferentie '50
Pringgodigdo, A.K, directeur Kabinet van de President tot '57; secretaris van Nederlands-Indonesische Unie; voorzitter Rekenkamer vanaf '57
Rum, Moh. (Masjumi), hoge commissaris te Den Haag jan.-sept. '50; minister van Buitenlandse Zaken sept. 1950- april 1951; minister van Binnenlandse Zaken april 1952-juli 1953; eerste vice-premier maart 1956-maart 57
Silas Papare
Stikker, D.U.*
Sumardi Mangungkusumo, adjunct-secretaris van de Nederlands-Indonesische Unie
Sumitro Djojohadikusumo (PSI), minister van Economische Zaken '52-'53; van FinanciŽn '55-'56; lid van de PRRI
Sunario/Sunarjo (PNI), parlementarier, minister van Buitenlandse Zaken 8/'53-12/'55, ambassadeur te Londen '56-'61
Teng Tjing Leng (Fraksi Democrat), lid van de Supomo-missie
Yamin, M.*
Annotatie
Zie ook 254: Ministerraad
1400: Van Maarseveen 418
PDF afbeelding (1042 KB)