Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5601

Nummer 5601
Datum 6-4-1957
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hagenaar 253; zg telexgesprek; Hagenaar 258; Hagenaar 259; Celer 120
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hagenaar, H. (info)
Ontvanger(s) ministerie van Buitenlandse zaken (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1957
Dossiernummer
Trefwoorden Achmad Husein, lt.-kolonel TNI, territoriaal commandant Midden-Sumatra, tevens voorzitter Bantengraad
Allison, John M., (Deputy) Assistant Secretary of State; ambassadeur van de VS te Djakarta '53-'58
Barlian, kolonel TNI, troepencommandant Zuid-Sumatra
bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Djuhartono, majoor TNI
Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), taak/positie van de -
luchtvaartaangelegenheden
McDermot, Brits ambassadeur te Djakarta; Under Secretary Far East FO
Nasution, Abdul Harris, kolonel/lt.-generaal TNI, chef staf '55-'62, minister van Defensie '59-'66
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
Nederlandse commissariaten/consulaten in IndonesiŽ
olie-aangelegenheden
PNI, Partai Nasional Indonesia
scheepvaartaangelegenheden
seperatistische/opstandige bewegingen in de buitengewesten; zie ook Makassaraffaire(s); Molukkenopstand; PPRI en Permesta-affaire
staat van Oorlog en Beleg (SOB)
strijdkrachten, Indonesische, politieke conflicten binnen de/met de -
Sukarno, positie/houding van -
Sumatra, Midden -/Padang; zie ook Achmad Husein, kolonel etc.
Sumatra, Zuid -/Palembang
Tamzil, M., chef Directie Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ, directeur Kabinet van de President; ambassadeur te Canberra en Parijs
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Annotatie Het geheime telexgesprek tussen Blom in Den Haag en Hagenaar in Djakarta werd gevoerd op 6 april; de telegrammen Hagenaar ...meer
Zie ook 5595: Hagenaar 211
5602: Hagenaar 255; Hagenaar 294
5603: Hagenaar 264; Hagenaar 282; Hagenaar 288
6016: Celer 14
PDF afbeelding (1065 KB)