Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5680

Nummer 5680
Datum 1-12-1957
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hasselman 1116
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hasselman, A.H. (info)
Ontvanger(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1957
Dossiernummer
Trefwoorden Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
scheepvaartaangelegenheden
Singapore
Annotatie inleidende noot:
'Teneinde zo goed mogelijk inzicht te krijgen op welke termijn met - - - beschikbare Nederlandse scheepsruimte massale noodevacuatie zo effectief mogelijk zou kunnen worden uitgevoerd' had Luns op 29 nov. bij tel. no Celer 588 aan Hasselman verzocht zo spoedig mogelijk te mogen vernemen:
'a. Hoeveel evacuť's naar schatting terstond met gemiddeld beschikbare scheepsruimte naar opvangcentra zouden kunnen worden afgevoerd uitgaande van de opvangcapaciteit van Singapore (max. 2000) Nieuw-Guinea (max. 1000) en voorts zo mogelijk naar AustraliŽ;
b. in welk tempo en welke aantallen zouden daarna, gezien de beschikbare scheepsruimte, evacuť's naar AustraliŽ kunnen worden afgevoerd.
De Australische regering zal terzake worden benaderd. Rekening houdend met mogelijke houding van AA-landen zien wij nog geen andere opvangmogelijkheden. Verneem gaarne uw oordeel hieromtrent.' Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1957.
Zie ook
PDF afbeelding (149 KB)