Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5686

Nummer 5686
Datum 30-11-1957
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hasselman 1110; Hasselman 1124
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hasselman, A.H. (info)
Ontvanger(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1957
Dossiernummer
Trefwoorden Alwi Sutan Osman, wnd. hoofd Centrale Immigratiedienst van IndonesiŽ
Besar, secretaris-generaal van Justitie van IndonesiŽ
luchtvaartaangelegenheden
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
Ravesloot, L.G.N.M., hoofd consulaire afdeling te Djakarta tot '58
toelatings-/uitwijzingsbeleid/reisdocumenten, IndonesiŽ
Annotatie Telegram Hasselman 1124 is gedateerd 2 december 1957. T.a.p.

slotnoot:
Op 2 dec. berichtte Luns bij tel. no 600 over 'geruchten omtrent tijdelijke intrekking alle exit permits aan Nederlanders - - -. Wil ter vermijding van misverstand omgaand seinen of voormeld gerucht op grond van uw 1124 sub 3, waarbij bericht werd dat exitpermits als gebruikelijk zullen worden verleend, openlijk kan worden weersproken.' Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1957.
    In reactie hierop seinde Hasselman onder no 1129, dat hij slechts kon herhalen dat Besar, secretaris-generaal van Justitie, in het bijzijn van Alwi, hoofd Emigratie, aan Ravensloot mededeelde, dat exit permits, zoals gebruikelijk, verleend zullen worden.' - - -Archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1957.
Zie ook 5866: Hasselman 1195; Hasselman 1206; Hasselman 1236
PDF afbeelding (220 KB)