Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5873

Nummer 5873
Datum 9-12-1957
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hasselman 1249
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hasselman, A.H. (info)
Ontvanger(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1957
Dossiernummer
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
IndonesiŽ, Irianactie vanaf nov. 1957 in -
nationalisatie/Indonesianisatie/spoliatie/onteigening/confiscatie/onderbeheerstelling
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
olie-aangelegenheden
repatriŽring, regeringsbeleid inzake -
toelatings-/uitwijzingsbeleid/reisdocumenten, IndonesiŽ
Annotatie slotnoot: Onder verwijzing naar dit telegram seinde Luns eveneens op 9 dec. onder onder no 677: 'U heeft BPM-vertegenwoordiger goed ...meer
Zie ook
PDF afbeelding (108 KB)