Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 6126

Nummer 6126
Datum 2-1-1958
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hasselman 28; Hasselman 29; Hasselman 192; Hasselman 280
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hasselman, A.H. (info)
Ontvanger(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1958
Dossiernummer
Trefwoorden Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
onderwijsaangelegenheden/opleidingen
Stichting Nederlands Onderwijs in IndonesiŽ (SNO)
taal, Nederlandse
Annotatie Telegrammen Hasselman 29, 192 en 280 zijn gedateerd resp. 2, 14 en 20 januari 1958. T.a.p. slotnoot bij Hasselman 28: ...meer
Zie ook 5687: Hasselman 1086; Hasselman 1125
PDF afbeelding (607 KB)