Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 6430

Nummer 6430
Datum 27-10-1958
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lovink 195; Lovink 203; Lovink 205
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lovink, A.H.J. (info)
Ontvanger(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Canberra
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1958
Dossiernummer
Trefwoorden Amerika, militaire steun/wapenleveranties van - aan IndonesiŽ
arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
AustraliŽ, houding/positie van -
Canada, houding/positie van -
Casey, Robert G., minister van Buitenlandse Zaken van AustraliŽ '51-'60
Diefenbaker, John G., minister-president en minister van Buitenlandse Zaken van Canada '57-'63
Helmi (NU), A.J., gezant van IndonesiŽ te Bern; ambassadeur te Canberra
MacClure Smith, H.A., ambassadeur van AustraliŽ te Den Haag '55-'58
Menzies, Sir Robert G., minister-president van AustraliŽ '49-'66; 4/2/'60 - 22/12/'61 tevens minister van Buitenlandse Zaken
Mustopo, brigadegeneraal TNI, o.m. secretaris-generaal van het West Irian Pioneercorps
Nasution, Abdul Harris, kolonel/lt.-generaal TNI, chef staf '55-'62, minister van Defensie '59-'66
Nehru, Pandit Jawaharlal, minister-president en minister van Buitenlandse Zaken van India '47-'64
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
pers/publieke opinie, Australische
Subandrio*
Sukarno, positie/houding van -
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, Australische
Annotatie Telegrammen Lovink 203 en 205 zijn gedateerd 31 oktober en 7 november 1958. T.a.p. inleidende noot: Op 25 okt. had ...meer
Zie ook 5539: Buza DOA/OP
PDF afbeelding (199 KB)