Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 6746

Nummer 6746
Datum 12-9-1959
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Celer 76
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) ministerie van Buitenlandse zaken (info)
Ontvanger(s) Lovink, A.H.J. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Canberra
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, GS 1955-1964
Dossiernummer 1593
Trefwoorden Amerika, militaire steun/wapenleveranties van - aan IndonesiŽ
AustraliŽ, houding/positie van -
Bullock, H.W., ambassaderaad van AustraliŽ te Den Haag
communisme
Djuanda, minister van Verkeer tot 7/'53; minister-president 4/'57-'58; vanaf '58: eerste minister onder 'premier' Sukarno
Formosa/Nationalistisch China/Taiwan, -kwestie
Hatta, Moh.*
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Japan, houding/positie van -
Jones, H. Palfrey, (acting) Assistent Secretary for Far Eastern Affairs St. Dept., ambassadeur van de VS te Djakarta '58 - '65
McIntyre, Sir Laurence R., ambassadeur van AustraliŽ te Djakarta; daarna te Tokio
Menzies, Sir Robert G., minister-president van AustraliŽ '49-'66; 4/2/'60 - 22/12/'61 tevens minister van Buitenlandse Zaken
Nasution, Abdul Harris, kolonel/lt.-generaal TNI, chef staf '55-'62, minister van Defensie '59-'66
NG, Nederlands-Australische bestuurlijke/militaire samenwerking inzake -
NG, positie/houding Papoea's op -
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
strijdkrachten, Indonesische, politieke conflicten binnen de/met de -
strijdkrachten, Indonesische, positie van de - als politieke machtsfactor
Subandrio*
Sukarno, positie/houding van -
Sukarno, redevoeringen/uitlatingen van -
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, Australische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, Indonesische
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie Zie voor de inhoud van het genoemde 'televisie-interview Menzies' de annotatie van recordnummer 4146.
Zie ook 4146: Lovink 105
6740: Buza DGIN no. 19
6918: Celer 431
PDF afbeelding (197 KB)