Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7133

Nummer 7133
Datum 18-12-1957
Soort nota
Kenmerk S. Marid 46551/36013
Opschrift/Bijlage(n) opschrift en bijlage: Psychologische oorlogsvoering van IndonesiŽ tegen Nederland bijlage: De toestand in IndonesiŽ
Verzender(s) Marine Inlichtingen Dienst (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand AOK/AZ/KMP (1942-1979)
Dossiernummer 3904
Trefwoorden Achmad Husein, lt.-kolonel TNI, territoriaal commandant Midden-Sumatra, tevens voorzitter Bantengraad
China, Chinezen, houding/positie van -
communisme
Hatta, Moh.*
IndonesiŽ, Irianactie vanaf nov. 1957 in -
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Islam
Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), taak/positie van de -
Menado/Minahassa/Noord-Celebes
missie/Rooms Katholieke kerk
Molukken, Zuid-Molukken, Ambon
Nasution, Abdul Harris, kolonel/lt.-generaal TNI, chef staf '55-'62, minister van Defensie '59-'66
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
Nederlandse commissariaten/consulaten in IndonesiŽ
NG-kwestie, bilaterale/informele/onderhandse Nederlands-Indonesische contacten over de -
PKI, Partai Komunis Indonesia
PNI, Partai Nasional Indonesia
PvdA, Partij van de Arbeid
scheepvaartaangelegenheden
seperatistische/opstandige bewegingen in de buitengewesten; zie ook Makassaraffaire(s); Molukkenopstand; PPRI en Permesta-affaire
Simbolon, kolonel TNI, commandant Territorium I (Noord-en Midden-Sumatra )
Sovjetunie, houding/positie van -; zie ook Oostbloklanden
strijdkrachten, Indonesische, politieke conflicten binnen de/met de -
Sukarno, positie/houding van -
Sumatra
zending/protestantse kerken
Annotatie Toegevoegd is een transcriptie van pagina 6 van de hand van de bewerkers.
Zie ook
PDF afbeelding (765 KB)