Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7156

Nummer 7156
Datum 17-5-1950
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk Minuor kab Lr. F 39 geheim
Opschrift/Bijlage(n) opschrift en bijlage: Verslag van de conferentie met de wnd. Commissarissen op 24 en 25 april 1950 te Djakarta
Verzender(s) Middelburg, J. (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand AOK/AZ/KMP (1942-1979)
Dossiernummer 3949
Trefwoorden ambtenaren(zaken)
Bandjermasin
bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Darul Islam
deelstaten/federatie/VSI, opheffing van de -
financiŽle/economische betrekkingen Nederland-IndonesiŽ; zie ook Financieel-Economische Overeenkomst(en); geldwezen; handels(politieke ) betrekkingen; schuldenkwesties
Gatot Subroto, kolonel TNI
geldwezen
grondzaken
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Djakarta; zie ook: diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging/vertegenwoordigers Nederland-IndonesiŽ vanaf feb. '56
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
inlichtingen/-diensten (andere dan CIA)
Java, Midden -/Semarang
Java, Oost -/Surabaja
Java, West -/Bandung
Juliana, koningin der Nederlanden*
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Koninklijke Landmacht (KL), afvoer van de -
Makassar-affaire(s) 1950
Nederlanders in IndonesiŽ, armenzorg/overheidssteun aan -
Nederlanders in IndonesiŽ, arrestatie/rechtspositie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlandse commissariaten/consulaten in IndonesiŽ
Negara Indonesia Timur (NIT)/ regering van de -
Negara Pasundan/regering van de -
NG, kolonisatieaangelegenheden van -
onderwijsaangelegenheden/opleidingen
Simbolon, kolonel TNI, commandant Territorium I (Noord-en Midden-Sumatra )
Sukawati, Tjokorde Gde Rake, president van de Negara IndonesiaTimur
Sultan van Djokja, Hamengku Buwono IX, minister van Defensie 12/'49-9/'50, 4/'52-8/'53
Sumatra, Noord -
Sumatra, Zuid -/Palembang
Sungkono, kolonel/brigade-generaal TNI
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, Nederlandse
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Worang/Worangbataljon
Annotatie
Zie ook 7155: Minuor kab Lt. Y32 geheim
PDF afbeelding (2643 KB)