Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7504

Nummer 7504
Datum 8-6-1960
Soort officieel schrijven
Kenmerk Partai Katolik, stuk 60-68 a strikt vertrouwelijk
Opschrift/Bijlage(n) bijlage: Ontwerp-brief (in antwoord op open brief van de Partai Katolik)
Verzender(s) Kasimo, I.J. (info)
Ontvanger(s) Hoofdbestuur Katholieke Volkspartij (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand collectie Th.H. Bot
Dossiernummer 37
Trefwoorden communisme
Karel Doorman, Hr. Ms.
Kasimo, I.J.*
KVP, Katholieke Volkspartij
missie/Rooms Katholieke kerk
NG, defensie van -
NG-kwestie in de vergaderingen van de Verenigde Naties
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
Partai Katolik
Sukarno, positie/houding van -
unieverhouding/RTC-akkoorden, herziening van de -
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie Het concept-antwoord op de open brief is door de bewerkers als bijlage toegevoegd. T.a.p.
Zie ook
PDF afbeelding (840 KB)