Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7527

Nummer 7527
Datum 6-9-1955
Soort persoonlijke brief
Kenmerk persoonlijk
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Goedhart, F.J. (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Amsterdam
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand collectie W. Drees
Dossiernummer 209
Trefwoorden Anak Agung Gde Agung, Ide (AA), minister van Binnenlandse Zaken van IndonesiŽ 12/'49-12/'50; ambassadeur te Brussel, '50-'54; minister van Buitenlandse Zaken '54-maart '56
Blom, N.S.*
Burhanuddin Harahap (Masjumi), minister-president van IndonesiŽ aug. '55-maart '56
communisme
Financieel-Economische Overeenkomst(en) der RTC ( Finec); zie ook financiŽle /economische betrekkingen N-I.; geldwezen; handels(politieke) betrekkingen N.-I., schuldenkwesties
Hatta, Moh.*
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Den Haag; zie ook diplomatieke en consulaire betrekkingen Ned.-Ind. vanaf februari '56
Jungschlšger-/Schmidt-/NIGO-processen; zie ook NIGO-arrestanten, Doornik etc
kabinet/-scrises/-sformaties, Indonesische -
Krieken, L. van, politieagent op NG
Masjumi, Madjelis Sjura Moslimin Indonesia
Nederlanders in IndonesiŽ, arrestatie/rechtspositie van -
NG-kwestie in de vergaderingen van de Verenigde Naties
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
NG-kwestie, ijskastpolitiek met betrekking tot de
PKI, Partai Komunis Indonesia
PNI, Partai Nasional Indonesia
PSI, Partai Sosialis Indonesia
Rum, Moh. (Masjumi), hoge commissaris te Den Haag jan.-sept. '50; minister van Buitenlandse Zaken sept. 1950- april 1951; minister van Binnenlandse Zaken april 1952-juli 1953; eerste vice-premier maart 1956-maart 57
Sharif, tijdelijk zaakgelastige van IndonesiŽ te Den Haag '55
unieverhouding/RTC-akkoorden, (Haags) overleg '54 ter herziening/beŽindiging van de - ; zie ook: Haags Protocol
unieverhouding/RTC-akkoorden, beŽindiging/opzegging van de -
verkiezingen in IndonesiŽ
Zairin Zain, ambassadeur van IndonesiŽ te Bonn '57-'61; te Washington '61-'65
Annotatie slotnoot: Op 15 september 1955 liet Drees Goedhart weten dat inmiddels 'van regeringswege' contacten hadden plaatsgehad, waarbij dezelfde punten aan ...meer
Zie ook
PDF afbeelding (426 KB)