Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7664

Nummer 7664
Datum 9-3-1961
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Luns 45
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Ontvanger(s) Beus, J.G. de (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Canberra
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, uitgaande codetel. Canberra 1961
Dossiernummer
Trefwoorden Abdul Rachman,Tengku, minister-president van Malakka
Acheson, Dean G., US Secretary of State '49-'52
Amerika, houding/positie van -
Amerika, militaire steun/wapenleveranties van - aan IndonesiŽ
AustraliŽ, houding/positie van -
AustraliŽ, militaire steun van - aan Nederland
Bowles, Chester B., US Under Secretary of State
Britse Gemenebest
HammarskjŲld, Dag H.A.C., secretaris-generaal van de VN van april '53 tot sept. '61
Home, Alexander Frederick Douglas, Brits minister van Commonwealth Relations '55-'60, van Buitenlandse Zaken '60-'63
Kennedy, J.F.*
Luns, J.M.A.H., reizen van - naar/optreden van - in het buitenland
Menzies, Sir Robert G., minister-president van AustraliŽ '49-'66; 4/2/'60 - 22/12/'61 tevens minister van Buitenlandse Zaken
Nehru, Pandit Jawaharlal, minister-president en minister van Buitenlandse Zaken van India '47-'64
NG, aanval op -
NG, bezoeken aan/missies naar -
NG, positie/houding Papoea's op -
NG, trustschap over -; zie ook NG, internationalisatie bestuur van -
Rusk, D. Dean*
Southeast Asiatic Treaty Organisation(SEATO)/Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie(ZOAVO)
Stevenson, Adlai E., PV van VS in de VN vanaf 1/'61
Sukarno, bezoek - aan de Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Verenigde Naties, waarnemer(s)/commissie van de - naar NG v.a. medio '61; zie ook NG, bezoeken aan -/missies naar -
zelfbeschikkingsrecht
Zuid/Zuidoost-AziŽ
Annotatie slotnoot: Op 18 maart seinde Luns onder no Celer 51 aan Canberra: 'Ten vervolge op mijn 45 en Bentinck 132 ...meer
Zie ook 599: Ministerraad
7055: Van Roijen 228
7096: Luns circulaire 28
7633: Bentinck 139
PDF afbeelding (511 KB)