Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

    Bestand is: archief BZ, GS 1955-1964

Er zijn 1057 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
6111 14-1-1955 Rome 7755-154 GS/52 ■ opschrift: Militair materiaal door Indonesië besteld in het buitenland officieel schrijven afbeelding (154 KB)
5495 19-2-1955 Luns 410 geheim memorandum afbeelding (584 KB)
6617 25-2-1955 Buza DBI/PL 24083-872 GS ■ bijlage: Brief van Zijlstra no G. 7055 van 12 feb. 1955 officieel schrijven afbeelding (546 KB)
6618 28-2-1955 Brussel no 892-15294/357 ■ opschrift: Wapenleveranties aan Indonesië bijlage: Memorandum Minbuza van België aan Minbuza over wapenleveranties aan Indonesië dd. 24 feb. 1955. officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (264 KB)
5426 18-3-1955 PV New York 1490/198 ■ opschrift: Gesprek met Mr. Roem memorandum afbeelding (216 KB)
6620 21-4-1955 Buza DBI/PL no. 89 memorandum afbeelding (132 KB)
6173 29-4-1955 Buza DBI/PL 94 memorandum afbeelding (189 KB)
5578 18-5-1955 Beyen/Luns 55 codetelegram(men) afbeelding (134 KB)
6731 27-6-1955 Buza DIO/PZ ongenummerd ■ bijlage: telegram Piets 8 memorandum afbeelding (213 KB)
6736 25-7-1955 Canberra 1891-39 GS/671 ■ opschrift: Australische buitenlandse politiek t.a.v. Nederlands Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (184 KB)
5580 3-8-1955 GNG P6228 geheim persoonlijk officieel schrijven afbeelding (204 KB)
6730 8-8-1955 Canberra 2073 -45 GS/717 ■ opschrift: Foss Shanahan's gedachtengang nopens oplossing Nieuw-Guineazaak officieel schrijven afbeelding (219 KB)
6735 8-8-1955 Buza DOA/OP no 212 ■ opschrift: De Australische Nieuw-Guineapolitiek memorandum afbeelding (281 KB)
5701 19-8-1955 Celer circulaire 18 ■ bijlage: persbericht over Memorandum Afro-Aziatische landen om NG-kwestie op agenda te plaatsen van de Algemene Vergadering van de verenigde Naties codetelegram(men) afbeelding (828 KB)
6755 24-8-1955 Canberra 2291-50 GS/768 ■ Opschrift: De Verenigde Staten en de Nieuw-Guineakwestie officieel schrijven afbeelding (254 KB)
6737 26-8-1955 Washington no 9687-707 GS/1919 ■ opschrift: Bezoek Sir Percy Spender aan Latino-landen bijlage: Summary of discussions on Dutch New Guinea officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (417 KB)
5703 30-8-1955 Buza DBI/PL DIO/PZ no 117166-4464 GS ■ opschrift: Nieuw-Guineakwestie in de VN bijlage: Voornaamste punten uit het toelichtend memorandum inzake de Nieuw-Guineakwestie, ingediend door 15 AA-landen, met critisch commentaar aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (422 KB)
6738 30-8-1955 Canberra no 2368-51/GS/777 ■ opschrift: Australië en de Nieuw-Guineakwestie bijlage: commentaar DOA/OP op deze brief officieel schrijven afbeelding (356 KB)
5698 14-9-1955 Van Pallandt 9 codetelegram(men) afbeelding (174 KB)
5699 22-9-1955 Buza DBI/PL 129568-4976 GS ■ opschrift: Nieuw-Guineakwestie in A.V. officieel schrijven afbeelding (169 KB)
5705 1-10-1955 Delegatie New York 8 codetelegram(men) afbeelding (349 KB)
5706 6-10-1955 Delegatie New York 13 codetelegram(men) afbeelding (128 KB)
5993 18-10-1955 Buza DOA/OP geheim ■ opschrift: Resolutie inzake NG bijlage: Resolutie H. Wajoi/Aug. Nenepat dd. 2-4 aug. 1955 aan SG VN bijlage: geheim rapport GNG over deze resolutie bijlage: Indonesia Rayapublicatie over via Silas Papare ingediende dergelijke resolutie op 16 sept. 1955 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (609 KB)
5707 5-11-1955 Delegatie New York 54 codetelegram(men) afbeelding (194 KB)
5708 14-11-1955 Beyen/Luns 31 codetelegram(men) afbeelding (225 KB)
5709 18-11-1955 Beyen/Luns 37 codetelegram(men) afbeelding (183 KB)
2796 18-11-1955 Delegatie New York 87 codetelegram(men) afbeelding (147 KB)
5710 19-11-1955 Beyen/Luns 41 codetelegram(men) afbeelding (167 KB)
5714 19-11-1955 Beyen/Luns 29 circulairetelegram afbeelding (206 KB)
5711 22-11-1955 Delegatie New York 88 codetelegram(men) afbeelding (182 KB)
5712 23-11-1955 Luns 47 codetelegram(men) afbeelding (336 KB)
5713 24-11-1955 Delegatie New York 91; Delegatie New York 92 codetelegram(men) afbeelding (425 KB)
5715 25-11-1955 Luns 50 codetelegram(men) afbeelding (329 KB)
5805 3-12-1955 Delegatie New York 103 codetelegram(men) afbeelding (428 KB)
5806 5-12-1955 Delegatie New York 104 codetelegram(men) afbeelding (171 KB)
5807 6-12-1955 Delegatie New York 107 codetelegram(men) afbeelding (282 KB)
5440 10-12-1955 Conf. '55/PV/Versl/1 vertrouwelijk ■ opschrift: Kort verslag van de openingsvergadering der Nederlands-Indonesische ministeriële besprekingen, gehouden op Zaterdag 10 December 1955 in de Lairessezaal, Binnenhof 10 te 's-Gravenhage Bijlagen: toespraken van resp. 1)de Nederlandse, 2) de Indonesische delegatievoorzitter en 3) vertaling van Indonesische toestraak en tot slot het gemeenschappelijk communiqué verslag + bijlage(n) afbeelding (1304 KB)
5808 12-12-1955 Delegatie New York 116 codetelegram(men) afbeelding (304 KB)
5441 16-12-1955 concept ■ opschrift: Kort verslag van de vergadering der Politieke Commissie, gehouden op Vrijdag 16 December 1955 in het Maison de la Presse te Geneve verslag afbeelding (346 KB)
5442 17-12-1955 concept ■ opschrift: Kort verslag van de vergadering der Nederlandse delegatie, gehouden in Hotel de Bergues te Genève op Zaterdag, 17 December 1955 bijlage: Nota Van Panhuys dd. 17 dec. 1955 inzake het praevaleren van Ned.-Indonesische overeenkomsten boven nationale wetgeving (par. 6 van briefwisseling 10 augutus 1954) is door de bewerkers als bijlage toegevoegd. verslag + bijlage(n) afbeelding (581 KB)
5443 17-12-1955 geheim ■ opschrift: Tekst van Indonesische ontwerpresolutie inzake Nieuw-Guinea zoals van Indonesische zijde werd overgelegd tijdens het ministeriële overleg op 17 December 1955 resolutie afbeelding (62 KB)
5445 24-12-1955 Van Wijnen 136 geheim memorandum afbeelding (175 KB)
5444 29-12-1955 geheim ■ opschrift: Kort verslag van de derde vergadering van de Politieke Commissie gehouden op Donderdag 29 december1955 in het Maison de la Presse te Genève bijlage I: Indonesisch concept van een "Protocol tot opheffing van de aan het Uniestatuut gehechte Financieel-Economische Overeenkomst" Bijlage II: concept begeleidende brief verslag + bijlage(n) afbeelding (607 KB)
5446 4-1-1956 geheim ■ opschrift: Kort verslag van de Ministersbespreking gehouden op Woensdag 4 Januari 1956 te 15.30 uur in het Maison de la Presse te Geneve verslag afbeelding (502 KB)
5447 4-1-1956 concept, geheim ■ opschrift: Kort verslag van de vierde vergadering der Nederlandse delegatie, gehouden op Woensdag 4 Januari 1956, des avonds om 8 uur in Hotel des Bergues te Genève verslag afbeelding (422 KB)
5448 5-1-1956 geheim ■ opschrift: Kort verslag van de vierde [vijfde?] vergadering der Nederlandse delegatie, gehouden op Donderdag 5 Januari des avonds om 20.30 in Hotel des Bergues te Genève verslag afbeelding (267 KB)
5449 6-1-1956 Smulders geheim memorandum afbeelding (78 KB)
5450 8-1-1956 Van Wijnen zeer geheim ■ opschrift: punt 3 der agenda memorandum afbeelding (213 KB)
5451 13-1-1956 Van Bylandt 200 434 ■ opschrift: De Nederlands-Indonesische besprekingen telex afbeelding (280 KB)
5458 16-1-1956 Van Bylandt 200 515; Van Bylandt 200 517 ■ opschrift: Delegatie Anak Agung teruggeroepen telex afbeelding (454 KB)
5460 20-1-1956 Van Bylandt 200 706 telegram afbeelding (152 KB)
5461 21-1-1956 Van Bylandt 200 725; Van Bylandt 200 726; Van Bylandt 200 737 telex afbeelding (810 KB)
5462 23-1-1956 Van Bylandt 200 787 telegram afbeelding (148 KB)
5463 24-1-1956 Van Bylandt 200 823; Van Bylandt 200 824; Van Bylandt 200 825 telex afbeelding (221 KB)
5465 27-1-1956 Van Bylandt 200 972 immediate telex afbeelding (154 KB)
5464 27-1-1956 Buza/Blom ongenummerd memorandum transcriptie (11 KB)
5466 31-1-1956 Van Bylandt 201 049 telex afbeelding (91 KB)
5467 1-2-1956 Van Bylandt 201 110 telex afbeelding (117 KB)
5468 1-2-1956 Komisariat Agung RI ongenummerd aide-mémoire afbeelding (202 KB)
5470 3-2-1956 Van Bylandt 201 226 ■ bijlage: Nederlands communiqué van 3 februari 1956 over notawisseling inzake de hervatting van de onderhandelingen telegram afbeelding (180 KB)
5469 3-2-1956 Komisariat Agung RI ongenummerd aide-mémoire afbeelding (148 KB)
5471 5-2-1956 Van Bylandt 201 268 telegram afbeelding (195 KB)
5452 8-2-1956 Van Bylandt 201 389 telex afbeelding (332 KB)
5453 8-2-1956 Van Bylandt 201 399 telex afbeelding (685 KB)
5454 8-2-1956 Van Bylandt 201 388 telex afbeelding (102 KB)
5456 11-2-1956 Delegatie Genève 50 ■ bijlage: Delegatie Genève 49 [slotredes van Anak Agung en Luns] telex afbeelding (465 KB)
5455 11-2-1956 Beyen 17 codetelegram(men) afbeelding (84 KB)
5457 13-2-1956 Van Bylandt 201 571 telex afbeelding (573 KB)
6621 24-2-1956 Buza DBI/PZ 26114-1307 GS ■ opschrift: Brits embargo op wapenleveranties aan Indonesië bijlage: brief Buza/DBI/PL no 31785-1670 GS aan Londen dd. 2/3/56 officieel schrijven afbeelding (364 KB)
6221 13-3-1956 HC Djakarta 20612/GS 2113/1223 zeer geheim ■ opschrift: Verdere beschouwingen betreffende het NG-beleid officieel schrijven afbeelding (333 KB)
5427 20-3-1956 Buza DBI 41381-2187 geheim ■ opschrift: Politieke positie van het Indonesische leger officieel schrijven afbeelding (379 KB)
6622 8-6-1956 Buza DBI/PL no. 172 ■ bijlage: Britse nota dd. 3 mei inzake wapenleveranties aan Indonesië memorandum afbeelding (143 KB)
5700 13-7-1956 PV New York 3252-1110 GS/362 ■ opschrift: Nieuw-Guinea bijlage: schema stemverhoudingen inzake Nieuw-Guinea [in AV VN] aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (550 KB)
5537 23-7-1956 Buza DOA/OP 255 geheim ■ opschrift: Bezoeken van R.W. Kenny en C. Ransow aan NNG memorandum afbeelding (283 KB)
5704 15-8-1956 Canberra 2054/GS 17/603 ■ opschrift: Nederlands Nieuw-Guinea bijlage: Instructie Australische regering aan de posten in het buitenland aangaande Australische houding t.a.v. nationalisering NNG-kwestie. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (303 KB)
5702 15-8-1956 PV New York 3539/429/1158 GS ■ opschrift: Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (482 KB)
5414 30-8-1956 Buza DBI/PL 120787-6119 geheim ■ opschrift: De reis van president Sukarno naar het Westen verslag afbeelding (1216 KB)
6623 19-9-1956 Buza 1098 ■ opschrift: Toestanden in Indonesië memorandum afbeelding (85 KB)
5538 27-9-1956 Singapore 5417-967GS/625 geheim ■ opschrift: Visumaanvraag Charles T. Foo bijlagen: zie annotatie officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (114 KB)
5998 5-10-1956 geheim ■ bijlage 1: ontwerp nota voor de Ministerraad [over Nederlands beleid jegens Indonesië in de VN] bijlage 2: ontwerp toelichtend memorandum (in te dienen bij de Algemene Vergadering der VN) bijlage 3: Memorandum Blom 83 voor M dd. 27/10/56 memorandum + bijlage(n) afbeelding (385 KB)
5802 12-10-1956 Luns circulaire 32; Luns circulaire 33 circulairetelegram afbeelding (947 KB)
5997 18-10-1956 Hagenaar 983 geheim, alleen voor BZ codetelegram(men) afbeelding (162 KB)
5809 20-10-1956 Teixeira 7; Van Loon 14; Van Houten 6; Van Beusekom 22; Van der Kun 5; Flaes 31; De Waal 17; Zijderveld 10; Teixeire 15; De Thouars 7. codetelegram(men) afbeelding (942 KB)
5810 26-10-1956 Lovink 54 codetelegram(men) afbeelding (74 KB)
5812 12-11-1956 Middelburg 1116 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
5811 27-11-1956 Schürmann 344 codetelegram(men) afbeelding (304 KB)
5813 8-12-1956 Boon 144; Kasteel 5; Van Beusekom 26; Lovink 81; Neuerburg 11 codetelegram(men) afbeelding (552 KB)
5814 19-12-1956 Celer 31 codetelegram(men) afbeelding (135 KB)
5816 20-12-1956 Luns 217 codetelegram(men) afbeelding (449 KB)
6092 11-1-1957 Stikker 280; Stikker 285 codetelegram(men) afbeelding (197 KB)
5817 17-1-1957 Schürmann 446 codetelegram(men) afbeelding (276 KB)
6800 17-1-1957 DV Djakarta PZ 4165/GS.589/319 ■ opschrift: Politiek ten aanzien van Indonesië bijlage: Opstel, mogelijk van A.D.A. de Kat Angelino aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (766 KB)
5818 19-1-1957 Schürmann 461 codetelegram(men) afbeelding (157 KB)
5819 21-1-1957 Luns 255 codetelegram(men) afbeelding (481 KB)
5820 23-1-1957 Schürmann 467; Schürmann 491; Schürmann 495 codetelegram(men) afbeelding (385 KB)
5821 1-2-1957 Luns 1 codetelegram(men) afbeelding (462 KB)
6624 5-2-1957 Stikker 6 codetelegram(men) afbeelding (210 KB)
5822 6-2-1957 Schürmann 12 codetelegram(men) afbeelding (150 KB)
5823 8-2-1957 Schürmann 18 codetelegram(men) afbeelding (110 KB)
5824 12-2-1957 Schürmann 20 codetelegram(men) afbeelding (142 KB)
download als spreadsheet