Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Dossiernummer is: 10

Er zijn 275 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
3489 2-6-1950 HC Djakarta/dipl. Afd. no NG 28a/3174/176 ■ opschrift: Indiasche houding t.o.v. Nieuw-Guinea-kwestie nota afbeelding (130 KB)
3527 6-7-1950 Minuor NG no G 0807/EW ■ opschrift: Berichten omtrent voorgenomen infiltraties op NG aantekening afbeelding (552 KB)
2542 29-7-1950 HC Djakarta A 15181 officieel schrijven afbeelding (411 KB)
3416 17-8-1950 Sukarno regeringsverklaring afbeelding (2169 KB)
3587 29-8-1950 Buza 87267-7051 GS aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (316 KB)
5075 23-9-1950 Gieben 532 codetelegram(men) afbeelding (206 KB)
1146 30-9-1950 Lamping 550 codetelegram(men) afbeelding (309 KB)
1148 6-10-1950 Lamping 558 codetelegram(men) afbeelding (224 KB)
1998 6-10-1950 Buza DOA memorandum afbeelding (105 KB)
1149 7-10-1950 Lamping 560 codetelegram(men) afbeelding (247 KB)
1151 9-10-1950 Lamping 565 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1153 27-10-1950 Lamping 591 codetelegram(men) afbeelding (360 KB)
1155 28-10-1950 Lamping 593 codetelegram(men) afbeelding (417 KB)
3654 31-10-1950 Canberra C.5/4941/515 geheim ■ opschrift: Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (652 KB)
1159 6-11-1950 Lamping 606 codetelegram(men) afbeelding (511 KB)
1161 11-11-1950 Lamping 611 codetelegram(men) afbeelding (637 KB)
1165 17-11-1950 Lamping 617 codetelegram(men) transcriptie (15 KB)
1180 17-11-1950 Lamping 618 codetelegram(men) afbeelding (259 KB)
1181 18-11-1950 Lamping 623 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1191 1-12-1950 Lamping 639 codetelegram(men) transcriptie (9 KB)
1200 5-12-1950 Lamping 642 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1207 5-12-1950 Lamping 644 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1208 6-12-1950 Lamping 646 codetelegram(men) afbeelding (919 KB)
1215 14-12-1950 Lamping 662 codetelegram(men) transcriptie (57 KB)
1216 14-12-1950 Lamping 663 codetelegram(men) afbeelding (369 KB)
1217 14-12-1950 Lamping 664 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1219 15-12-1950 Lamping 665 codetelegram(men) afbeelding (521 KB)
1222 17-12-1950 Lamping 669 codetelegram(men) afbeelding (213 KB)
1223 19-12-1950 Lamping 673 codetelegram(men) afbeelding (731 KB)
1227 22-12-1950 Lamping 680 codetelegram(men) transcriptie (18 KB)
7850 23-12-1950 Persoonlijk en vertrouwelijk persoonlijke brief afbeelding (328 KB)
1233 24-12-1950 Lamping 683 codetelegram(men) afbeelding (611 KB)
1234 24-12-1950 Lamping 684 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1235 24-12-1950 Lamping 685 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1240 26-12-1950 Lamping 686 codetelegram(men) afbeelding (459 KB)
1241 26-12-1950 Lamping 687 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1249 27-12-1950 Lamping 690 codetelegram(men) afbeelding (707 KB)
1250 28-12-1950 Lamping 691 codetelegram(men) afbeelding (259 KB)
1251 29-12-1950 Lamping 692 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1253 30-12-1950 Lamping 693 codetelegram(men) afbeelding (498 KB)
1254 30-12-1950 Lamping 694 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1776 3-1-1951 Lamping SP 113 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
1780 5-1-1951 Lamping SP 115 codetelegram(men) transcriptie (64 KB)
1790 16-1-1951 Lamping SP 116 codetelegram(men) transcriptie (63 KB)
2297 17-1-1951 CNRI AC 347 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1792 20-1-1951 Lamping SP 117 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1794 9-3-1951 Lamping SP 119 codetelegram(men) transcriptie (55 KB)
3568 9-3-1951 Buza DOA/IN no 24010-2287 geheim ■ opschrift: Hazelhoff Roelfsema bijlage: toespraak van mr. Hazelhoff Roelfsema in de vergadering van de Stichting 'Door de eeuwen trouw' in de Dierentuin te 's Gravenhage op 20 Februari 1951 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (576 KB)
2010 30-5-1951 Idenburg zeer vertrouwelijk nota afbeelding (1048 KB)
2000 7-7-1951 Minuor NG NA-2742 spoed/vertrouweljjk ■ opschrift: Uitnodiging aan gouverneur van Waardenburg om een bezoek te brengen aan Port Moresby nota afbeelding (186 KB)
2002 10-7-1951 Canberra C.5/3222/536 geheim ■ opschrift: Nieuw-Guinea en Australië officieel schrijven afbeelding (105 KB)
2011 28-7-1951 Minuor GS 9397 geheim ■ opschrift: Agenda derde Ministersconferentie officieel schrijven afbeelding (154 KB)
2060 25-8-1951 Buza 86851-7267 GS ■ opschrift: Informele bespreking inzake herziening van de bij het Uniestatuut behorende overeenkomsten op 25 augustus 1951 ten departemente van Buitenlandse Zaken verslag afbeelding (773 KB)
2061 5-9-1951 geen ■ opschrift: Verslag van de vergadering met de commissie voor Uniezaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 5 september 1951 verslag afbeelding (266 KB)
2012 11-9-1951 HC Djakarta exh. 91543-7552 geheim ■ opschrift: Besprekingen met professor Supomo nota afbeelding (627 KB)
2062 14-9-1951 geheim memorandum afbeelding (431 KB)
3569 28-11-1951 Buza DEU.OE ■ opschrift: Activiteit Hazelhoff Roelfsema officieel schrijven afbeelding (267 KB)
2063 7-12-1951 HC Djakarta Voorlichting ■ opschrift: Verklaring van Z.E. de Hoge Commissaris der Nederlanden, de heer A.Th. Lamping, aangaande de nationaliteitskeuze voor de Indo-Europese bevolkingsgroep regeringsverklaring afbeelding (302 KB)
2013 14-12-1951 Minuor kab M99 vertrouwelijk ■ opschrift: Inlichtingen over de deputatie van Prof. Mr. Dr. Supomo c.s. nota afbeelding (1107 KB)
2096 29-12-1951 Buza geheim ■ opschrift: Memorandum voor de leden van de ministerraad inzake Amerikaanse en Britse houding t.a.v. het Nieuw-Guinea probleem memorandum afbeelding (114 KB)
2064 1-1-1952 Idenburg nota afbeelding (454 KB)
2068 6-1-1952 Idenburg nota afbeelding (213 KB)
3144 18-1-1952 S 10493/U)R ■ opschrift: Besprekingen betreffende de RTC-overeenkomsten en Nieuw-Guinea [met de missie Supomo] verslag afbeelding (2220 KB)
2033 25-1-1952 Minuor 10538 geheim ■ opschrift: Nederlandse Interdepartementale Commissie. Verslag betreffende verloop van de besprekingen omtrent NG; bijlagen: verslagen van vergaderingen op 21, 22 en 23 jan. 1952 verslag + bijlage(n) afbeelding (1880 KB)
3501 30-1-1952 BVD no 128780 zeer geheim ■ opschrift: Nieuw-Guinea bijlage: [uitlatingen Ruslan Abdulgani over Indonesiche actitviteien op Nieuw-Guinea] aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (166 KB)
2035 1-2-1952 ICMS/C II/versl/3 vertrouwelijk ■ opschrift: Verslag van de derde vergadering van de NG-commissie bijlage A: Nederlands statement in antwoord op Indonesisch statement van 23 jan.1952 verslag afbeelding (658 KB)
2093 3-2-1952 geen ■ opschrift: [bespreking ten huize van minister Stikker, waaraan werd deelgenomen door minister-president Drees, minister Stikker, minister Peters, prof. Supomo, mr. Yamin en mr. Zain] verslag afbeelding (212 KB)
2091 4-2-1952 Van Ittersum memorandum afbeelding (236 KB)
2036 7-2-1952 CAVI 221 geheim ■ bijlage: Memorandum Interdepartementale Commissie inzake de luchtvaart- en scheepvaartbesprekingen tussen Nederland en Indonesië aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (890 KB)
2040 8-2-1952 Minuor NG F12 vertrouwelijk ■ bijlage: Overzicht van het verhandelde over Nieuw-Guinea ter Ronde Tafel Conferentie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1504 KB)
2095 13-2-1952 AZ/Fock no. F.484 zeer geheim memorandum afbeelding (258 KB)
3111 29-2-1952 ICMS/interimrapport/GT ■ opschrift: Interim-rapport betreffende de informele besprekingen tussen de Nederlandse Interdepartementale Commissie - - - en de Indonesische missie o.l.v. - - - Supomo in de maanden Januari/Februari 1952 rapport afbeelding (769 KB)
2034 13-3-1952 Zeer geheim rapport afbeelding (84 KB)
2042 25-4-1952 Buza DOA/IN 42397-3113A GS ■ opschrift: Besprekingen tussen de Nederlandse Interdepartementale Commissie en de Missie-Supomo officieel schrijven afbeelding (516 KB)
1985 12-5-1952 GNG controleur Fakfak no. I/7/GB/1034 ■ opschrift: Bestuursbeleid officieel schrijven afbeelding (735 KB)
2986 18-6-1952 Blom 10 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2047 1-7-1952 Minuor kab C44 86 geheim ■ opschrift: Vraagstukken van urgente aard, te brengen onder de aandacht van de Indonesische regering officieel schrijven afbeelding (635 KB)
2991 12-7-1952 Stikker 23 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
3011 23-7-1952 Stikker 32 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3028 20-8-1952 Stikker 59 codetelegram(men) afbeelding (145 KB)
3029 20-8-1952 Stikker 60 codetelegram(men) afbeelding (184 KB)
3032 5-9-1952 Beyen/Luns 76 codetelegram(men) transcriptie (9 KB)
3038 16-9-1952 Luns 90 codetelegram(men) afbeelding (156 KB)
3040 26-9-1952 Luns 105 codetelegram(men) afbeelding (385 KB)
3041 26-9-1952 Luns 108 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
3043 1-10-1952 Luns 115 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
3502 21-11-1952 AZ U 49564c-c52-Pl/PS6 ■ opschrift: Gegevens betreffende de organisatie, de genomen maatregelen en de plannen in Indonesië ten aanzien van Nieuw-Guinea nota afbeelding (1596 KB)
5218 29-11-1952 Beyen/Luns 156 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3089 17-12-1952 Luns 231 codetelegram(men) transcriptie (9 KB)
3091 20-12-1952 Luns 236 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3589 6-6-1953 Luns no 123 vertrouwelijk memorandum afbeelding (137 KB)
3588 8-6-1953 Canberra/no 3391/478 vertrouwelijk ■ opschrift: Australië en Indonesië aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (180 KB)
3686 19-6-1953 Kernkamp 53 codetelegram(men) afbeelding (139 KB)
3687 6-7-1953 Beel 73 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3690 4-8-1953 Kernkamp 92 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3443 20-11-1953 Minvor kab 107 vertrouwelijk ■ opschrift: Opvattingen in Indonesië ten aanzien van NNG nota afbeelding (314 KB)
3571 16-1-1954 Buza no 152934 nota afbeelding (484 KB)
3445 6-3-1954 Minvor DOC no 22 vertrouwelijk ■ opschrift: Researchnota Bureau West-Irian nota afbeelding (820 KB)
3733 26-3-1954 Luns no 271 vertrouwelijk memorandum afbeelding (183 KB)
4086 9-4-1954 Luns no 280 memorandum afbeelding (110 KB)
download als spreadsheet