Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Beuge, J.A. van

Er zijn 31 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 31 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
1519 23-5-1950 Van Waardenburg 5 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1983 14-6-1950 Minuor NG zeer vertrouwelijk aantekening afbeelding (177 KB)
1981 26-6-1950 Minuor NG geheim ■ opschrift: Critiek in Indonesië op de verklaring van Min. van Maarseveen [in de Eerste kamer op 20 juni 1950] bijlage:[verklaring Van Maarseveen aantekening + bijlage(n) afbeelding (563 KB)
2016 27-10-1950 Minuor NG 2176/E IV geheim ■ opschrift: Eventuele terugkeer Papoea-delegatie aantekening afbeelding (912 KB)
2000 7-7-1951 Minuor NG NA-2742 spoed/vertrouweljjk ■ opschrift: Uitnodiging aan gouverneur van Waardenburg om een bezoek te brengen aan Port Moresby nota afbeelding (186 KB)
3442 18-10-1951 Minuor NG vertr. ■ opschrift: Kort verslag van een bezoek aan de kolonisatie-terreinen om Manokwari van 26-30 september 1951 reisverslag afbeelding (551 KB)
638 14-8-1952 Minuor NG NA 3868. ■ opschrift: RMS-Ambonezen in NG aantekening afbeelding (301 KB)
3991 22-2-1957 Minzo NNG NA 12081 ■ opschrift: Nieuwe formulering van het algemene beleid t.o.v. NNG aantekening afbeelding (667 KB)
4103 28-7-1958 Canberra 118/101 vertrouwelijk ■ opschrift: Samenwerking tussen Nederland en Australië officieel schrijven afbeelding (227 KB)
6610 18-9-1958 Celer 156 codetelegram(men) afbeelding (245 KB)
6429 15-10-1958 Lovink 179; Lovink 180 codetelegram(men) afbeelding (194 KB)
4992 31-10-1958 Canberra GS 21290/ZO ■ opschrift: Eerste conferentie betreffende Australisch-Nederlandse administratieve samenwerking in Nieuw-Guinea verslag afbeelding (2251 KB)
4994 2-2-1959 Canberra 56/129 vertrouwelijk ■ opschrift: Aanbevelingen van de Eerste Conferentie in het kader van de Australisch-Nederlandse samenwerking inzake NG. officieel schrijven None None
4675 28-4-1959 Canberra 454/16 ■ opschrift: De idee van een Melanesische federatie bijlage: brief Van Beuge no 483/168-Geheim dd. 2/5/59 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (164 KB)
4148 5-9-1959 Minzo NNG A 260 ■ opschrift: Nederlands-Australische samenwerking inzake NNG. Militaire garantie voor de integriteit van Nederlands Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (345 KB)
5117 9-10-1959 onleesbaar persoonlijke brief afbeelding (673 KB)
4681 17-12-1959 Biza NNG I/GS 2010/SPC 248 ■ opschrift: Zuid-Pacific Commissie. Verslag van de Twintigste Zitting (13-23 okt. 1959) aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (528 KB)
4479 18-7-1960 Biza NNG II zeer geheim ■ opschrift: Conclusies n.a.v. de buitengewone vergadering van de ministerraad op Dinsdag 7 juni 1960 aantekening afbeelding (164 KB)
4056 16-6-1961 Biza BJZ/NNG zeer geheim ■ opschrift: Het beleid t.a.v. Nederlands Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (221 KB)
4429 15-9-1961 Biza BJZ/NNG ■ opschrift: Contacten van Papoea-studenten met Indonesische autoriteiten uit Bonn [te Antwerpen] aantekening afbeelding (248 KB)
5046 23-1-1962 Biza BPIZ/NNG zeer geheim ■ opschrift: Suggestie U Thant om Indonesische krijgsgevangenen vrij te laten. bijlage: Message from the acting Secretary General of the United Nations, Mr. Thant, to the Prime Minister of the Netherlands, Prof. Dr. J.E. de Quay, dated January 29, 1962 memorandum afbeelding (220 KB)
4939 18-4-1962 Biza BPIZ/NNG zeer geheim ■ opschrift: Opmerkingen van de delegatie uit de NG-raad n.a.v. het voorstel-Bunker aantekening afbeelding (224 KB)
4940 19-4-1962 Biza BPIZ/NNG ■ opschrift: Besprekingen met de delegatie uit de NG-raad aantekening afbeelding (85 KB)
4945 30-5-1962 Van Beuge ■ opschrift: Aantekeningen bij het verzoek Oe Thant - - - de vijandelijkheden - - - stop te zetten - - - aantekening afbeelding (143 KB)
8014 9-8-1962 Van Roijen 725 codetelegram(men) afbeelding (204 KB)
8044 17-8-1962 Schürmann 481; Polderman 495 codetelegram(men) afbeelding (537 KB)
8045 21-8-1962 Polderman 496; Polderman 500 codetelegram(men) afbeelding (321 KB)
7191 11-9-1962 Platteel 535 codetelegram(men) afbeelding (199 KB)
7438 15-9-1962 Platteel 553/Van Beuge en Welter no 7; Platteel 561/Van Beuge en Welter no 10 codetelegram(men) afbeelding (524 KB)
5055 10-10-1962 Biza BPIZ/NNG geheim ■ opschrift: Uitbreiding aantal Indonesische militairen in WNG bijlage: ANP-bericht: steeds meer Indonesiërs in Nieuw-Guinea aantekening + bijlage(n) afbeelding (195 KB)
4421 24-10-1962 Buza Afwikkelingszaken WNG 39459 geheim ■ opschrift: Verzoek om inlichtingen van Tweede Kamerlid, dr. J. Meulink, inzake Papoea-vlag bijlage: het schriftelijk verzoek om inlichtingen van Meulink. aantekening + bijlage(n) afbeelding (144 KB)
download als spreadsheet