Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Rookmaker, J.

Er zijn 50 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 50 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
6229 4-1-1950 geen ■ bijlage: brief Van Kleffens no 7406/2894 dd 23 nov. 1949 over 'Nederlands standpunt Nieuw-Guinea' bijlage: Voorlichtingsbulletin van het kantoor van de Indonesische Republiek in New York memorandum + bijlage(n) afbeelding (763 KB)
6231 28-2-1950 Rookmaaker ■ bijlage: aantekening [van Polderman dd. 1 feb. 1950 over de toekomstige status van NG] memorandum afbeelding (428 KB)
5383 24-4-1950 Buza DOA/IN ongenummerd ■ opschrift: Memorandum betreffende Nieuw-Guinea voor de bespreking van Zuidoost-Aziatische problemen tijdens bijeenkomst van de Grote Drie memorandum afbeelding (512 KB)
5384 26-4-1950 Buza DOA/IN ongenummerd ■ bijlage: codetelegram Van Boetzelaer 274 memorandum afbeelding (285 KB)
1998 6-10-1950 Buza DOA memorandum afbeelding (105 KB)
3674 16-10-1950 Buza DOA/IN no 100564 ■ opschrift: KPM in Indonesië officieel schrijven afbeelding (96 KB)
3568 9-3-1951 Buza DOA/IN no 24010-2287 geheim ■ opschrift: Hazelhoff Roelfsema bijlage: toespraak van mr. Hazelhoff Roelfsema in de vergadering van de Stichting 'Door de eeuwen trouw' in de Dierentuin te 's Gravenhage op 20 Februari 1951 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (576 KB)
7128 12-5-1954 Buza DBI/EP ■ opschrift: De Nederlandse belangen in Indonesië in vergelijking tot die van andere landen memorandum afbeelding (200 KB)
5404 26-10-1954 Buza DOA 154 ■ opschrift: Amerikaans verzoek om inlichtingen nopens Marinebases en faciliteiten in NG. memorandum afbeelding (300 KB)
5412 9-12-1954 Buza DOA 179 geheim ■ opschrift: Terugtrekking fregat uit de Koreaanse wateren memorandum afbeelding (147 KB)
5074 26-2-1955 Buza DBI 17883 ■ opschrift: Zuid-Molukken en de UNCI bijlage: J.P. Nikijuluw aan Luns 31 jan. 1955 bijlage: J.P. Nikijuluw aan Kernkamp 6 dec. 1955 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (529 KB)
3395 17-3-1955 Buza DBI ■ opschrift: RMS-proces te Jogjakarta bijlage: aan Luns gericht 'Protest der Badan Perwakilan Rajat Maluku Selatan tegen de berechting van regeringspersonen van de Republiek Zuid-Molukken door de Republik Indonesia' d.d. 19 februari 1955. aantekening + bijlage(n) afbeelding (205 KB)
4129 22-7-1955 Buza DBI no. 97022-3754 ■ opschrift: Activiteit BPIB te Semarang mbt NNG bijlage: memorandum van DBI/PA aan Rookmaker betreffende Indonesisch 'Legioen voor de bevrijding van Nieuw-Guinea' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (678 KB)
5455 11-2-1956 Beyen 17 codetelegram(men) afbeelding (84 KB)
5427 20-3-1956 Buza DBI 41381-2187 geheim ■ opschrift: Politieke positie van het Indonesische leger officieel schrijven afbeelding (379 KB)
5498 10-7-1957 Buza DOA no. 221 geheim ■ opschrift: Samenwerking met Australië op defensiegebied memorandum afbeelding (391 KB)
6803 21-10-1957 Buza DBI no. 256; no. 257; no. 259 vertrouwelijk ■ opschrift: Activiteiten journalist Oltmans memorandum afbeelding (406 KB)
6796 26-4-1958 Buza DOA 334 ■ opschrift: De verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (304 KB)
6784 12-7-1958 Buza/DBI 360 memorandum afbeelding (93 KB)
6200 27-8-1958 Buza DBI no. 383 ■ opschrift: Indonesische NG-politiek memorandum afbeelding (352 KB)
6546 3-11-1958 Buza DOA 206 ■ opschrift: Maatregelen tegen Indonesische propaganda via Radio Ambon. memorandum afbeelding (254 KB)
6698 27-2-1959 Buza DBI 11 ■ opschrift: Britse demarche inzake behandeling wapenleveranties in de NATO-raad bijlage: Aide-mémoire [met instructies aan Britse vertegenwoordiger in NAVO-raad] memorandum + bijlage(n) afbeelding (576 KB)
6931 2-3-1959 Buza DOA 10 ■ bijlagen: Luns 106 aan Washington en Luns 30 aan Canberra memorandum afbeelding (313 KB)
6519 11-6-1959 Buza DOA/DBI 44 ■ opschrift: Bezwaren Australische regering tegen militaire besprekingen in Australië tussen Nederlandse en Australische stafofficieren bijlage: Memorandum Van Tuyll aan Luns d.d. 17 april '59 over 'Contacten Nederlands-Australische Marine-autoriteiten' officieel schrijven afbeelding (474 KB)
5503 12-6-1959 Buza DOA 45 ■ opschrift: Australisch-Nederlandse samenwerking memorandum afbeelding (351 KB)
4147 1-9-1959 Buza DOA 82; Buza DOA 78 ■ opschrift: Nederlands-Australische samenwerking; bijlage: Memorandum no. 78 met hetzelfde opschrift memorandum afbeelding (307 KB)
6750 29-9-1959 Buza DOA 297 ■ opschrift: Nederlands-Australische betrekkingen in verband met Nederlands-Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (379 KB)
6939 20-10-1959 Buza DOA/DBI 119 memorandum afbeelding (161 KB)
6734 13-11-1959 Buza DBI 141 ■ opschrift: Houding bondgenoten t.a.v. Nederland i.v.m. Nederlands Nieuw-Guinea bijlage: concept-rapport CVIN 14 november 1959; memorandum + bijlage(n) afbeelding (788 KB)
6521 9-1-1960 Buza DBI 178 zeer geheim ■ opschrift en bijlagen: Indonesische documenten betreffende actie in verband met Nederlands Nieuw-Guinea memorandum + bijlage(n) afbeelding (851 KB)
5526 11-3-1960 Buza DOA zeer geheim ■ opschrift: Ned. politiek t.a.v. Nieuw-Guinea i.v.m. samenwerking met Australië memorandum afbeelding (306 KB)
6774 29-3-1960 Buza DBI 210 memorandum afbeelding (258 KB)
5431 1-4-1960 Rookmaker 212 ■ opschrift: Bezoek van de Australische Raad memorandum afbeelding (217 KB)
6531 11-6-1960 Buza DBI 241 ■ opschrift: Intelligence overleg met de Britten bijlage: Memorandum 'an agreed intelligence appreciation up te mid 1961' dd. 5/7/60 memorandum afbeelding (222 KB)
6966 15-6-1960 Buza DBI 244 geheim ■ opschrift: Vaarplan Hr. Ms. Karel Doorman memorandum afbeelding (76 KB)
7010 20-6-1960 Buza DBI 247 ■ opschrift: Nederlandse wapenleveranties bestemd voor Indonesische rebellen memorandum afbeelding (129 KB)
7426 11-8-1960 Buza DBI/PL geheim memorandum afbeelding (352 KB)
6227 15-9-1960 Buza DBI/PL 135861-6697GS ■ opschrift: [samenvatting - - - nadere ontwikkelingen - - - in het bijzonder de Indonesische reacties op de reis van smaldeel V - - - bijlage: Recente ontwikkelingen t.a.v. NNG III geheim aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (538 KB)
5530 24-10-1960 Buza DOA/OP 154046-7690 geheim ■ opschrift: Voorstel tot gesprek tussen Papoea's uit Nederlands en Australisch Nieuw-Guinea over het vraagstuk van de Melanesische Federatie officieel schrijven afbeelding (316 KB)
5540 14-11-1960 Buza DBI 319 geheim ■ opschrift: Amerikaanse bezoeken op NNG bijlage: memorandum no 71 dd. 14 nov. 1960 [over bezoeken Amerikaanse attaché's Murphy en Goodall aan NNG] memorandum afbeelding (362 KB)
5423 24-2-1961 Buza DBI 38 geheim ■ opschrift: Amerikaanse uitnodiging aan President Soekarno memorandum afbeelding (122 KB)
6213 1-6-1961 Buza DBI/PL 77691-3685 GS/912 zeer geheim ■ opschrift en bijlage: Toespraak Subandrio inzake NNG aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (576 KB)
7078 13-6-1961 Buza DBI ongenummerd/zeer geheim ■ opschrift: Bericht over actie van CIA in Nederland bijlage: het betreffende intelligence bericht memorandum + bijlage(n) afbeelding (168 KB)
6812 28-6-1961 Buza DBI/PL 65 geheim ■ opschrift: Activiteit Professor Duynstee memorandum afbeelding (104 KB)
6268 4-7-1961 Buza DBI 68 ■ Internationalisatie NNG memorandum + bijlage(n) afbeelding (394 KB)
7424 6-10-1961 Buza DBI-143588-7010GS/738 ■ Amerikaanse attaché voor Nederlands Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (234 KB)
5735 4-4-1962 Rookmaaker 38 zeer geheim ■ opschrift: Nota staatssecretaris Bot inzake beleidsaspecten NG-kwestie. memorandum afbeelding (188 KB)
7053 5-4-1962 Buza DBI ■ opschrift: aantekening voor M. Betreft: Indonesische bestelling in de Bondsrepubliek van 'Landmatte für Flugzeuge' bijlage: het door Luns aan Schröder te overhandigen memorandum inz. staalplaten-leveranties dd. 10/4; brief GS/1128 d. 18/4/62 aantekening + bijlage(n) afbeelding (327 KB)
5739 7-4-1962 Rookmaaker zeer geheim ■ opschrift: Voorstel Bunker memorandum afbeelding (326 KB)
5433 2-5-1962 Buza DBI/PL 40509-2547GS/730 zeer geheim ■ opschrift: Moeilijkheden Sukarno-Nasution officieel schrijven afbeelding (126 KB)
download als spreadsheet