Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • van de soort: aantekening

Er zijn 57 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 57 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
1984 16-2-1950 Minuor geheim ■ opschrift: Australische nota inzake Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (192 KB)
1983 14-6-1950 Minuor NG zeer vertrouwelijk aantekening afbeelding (177 KB)
5403 27-6-1950 Buza DOA/IN 64111-5090 geheim ■ opschrift: Het strategisch belang van Nieuw-Guinea en de Grote Mogendheden aantekening afbeelding (521 KB)
3527 6-7-1950 Minuor NG no G 0807/EW ■ opschrift: Berichten omtrent voorgenomen infiltraties op NG aantekening afbeelding (552 KB)
2412 19-7-1950 Minuor NG no G 920/E.1 zeer geheim ■ opschrift: Nota mr. Van Kleffens dd. Washington, 14 juni 1950, betreffende internationale aspecten van het vraagstuk Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (1937 KB)
1955 10-10-1950 Minuor NG 1871/E1 geheim ■ opschrift: Aantekeningen bij de nota van Buza ddo. 2 okt. 1950 betreffende 'de komende Nieuw-Guinea Conferentie'. aantekening afbeelding (222 KB)
1957 10-10-1950 Minuor NG 2017/E1 geheim ■ opschrift: De komende Nieuw-Guinea Conferentie aantekening afbeelding (150 KB)
2016 27-10-1950 Minuor NG 2176/E IV geheim ■ opschrift: Eventuele terugkeer Papoea-delegatie aantekening afbeelding (912 KB)
2448 19-11-1950 Buza VADV 112104-9295 GS ■ bijlage: Memorandum inzake het intercontinentale luchtverkeer van en naar Indonesië aantekening afbeelding (565 KB)
5399 27-12-1950 geen ■ opschrift: Internationale gevolgen van een mislukking der NG-Conferentie aantekening afbeelding (338 KB)
3665 19-5-1951 GNG 267 vertrouwelijk ■ opschrift: Uitzending USA zendelingen voor de 'Regions Beyond Missionary Union' aantekening afbeelding (241 KB)
3660 6-7-1951 GNG 1749 vertrouwelijk ■ opschrift: Australische zending in NG aantekening afbeelding (149 KB)
638 14-8-1952 Minuor NG NA 3868. ■ opschrift: RMS-Ambonezen in NG aantekening afbeelding (301 KB)
2052 1-6-1953 Minvor NG/ NA aantekening afbeelding (160 KB)
3679 29-7-1953 Pieters geheim ■ opschrift: Notitie bij de nota-Piekaar [interpretatie art. 2 van het Charter van souvereiniteitsoverdracht] aantekening afbeelding (245 KB)
4052 10-1-1955 Minvor NNG NA 9066 ■ opschrift: Afkondiging van staat van oorlog voor Zuid-Molukken aantekening afbeelding (148 KB)
3617 16-3-1955 Minvor kab no S 15849x zeer geheim ■ opschrift: Het zg 'Bevrijdingsleger voor West-Irian' en andere gelijksoortige organisaties in Indonesië aantekening afbeelding (368 KB)
3517 1-6-1955 Minvor Bureau antecedentenonderzoek geheim ■ opschrift: Voorbereidingen van Indonesië voor invasie in NG aantekening afbeelding (192 KB)
2004 19-10-1955 Minvor NNG 10475 ■ opschrift: Tegenbezoek Administrator Australisch Nieuw-Guinea aan Hollandia aantekening afbeelding (188 KB)
3861 3-4-1956 Minvor NNG NA 10950 vertrouwelijk ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen aantekening afbeelding (277 KB)
3991 22-2-1957 Minzo NNG NA 12081 ■ opschrift: Nieuwe formulering van het algemene beleid t.o.v. NNG aantekening afbeelding (667 KB)
4121 18-4-1957 Minzo NNG NA 12262 vertrouwelijk ■ opschrift: Molukse Protestantse Kerk aantekening afbeelding (246 KB)
4109 18-12-1957 Buza 176415-7963 geheim ■ opschrift: Indonesische wateren aantekening afbeelding (219 KB)
7179 14-1-1959 AZ JJ 4 zeer geheim ■ opschrift: Betreffende NNG aantekening afbeelding (666 KB)
5084 16-1-1959 Minzo kab. ■ opschrift: Bedreiging van NNG aantekening afbeelding (49 KB)
4418 4-3-1959 Minzo NNG A-89 ■ opschrift: Herziening Bestuursregeling NNG aantekening afbeelding (177 KB)
4148 5-9-1959 Minzo NNG A 260 ■ opschrift: Nederlands-Australische samenwerking inzake NNG. Militaire garantie voor de integriteit van Nederlands Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (345 KB)
4475 12-11-1959 Biza kab 104 zeer geheim ■ opschrift: Onwettige censuur in NNG aantekening afbeelding (345 KB)
4474 17-11-1959 Biza kab 103 zeer geheim ■ opschrift: Verdediging NNG aantekening afbeelding (286 KB)
4476 19-11-1959 Biza kab 105 Zeer Geheim ■ opschrift; Infiltraties van Indonesiers in NNG aantekening afbeelding (182 KB)
5098 18-1-1960 Biza NNG ■ opschrift: Instelling Papoea-vrijwilligerscorps aantekening afbeelding (364 KB)
7140 31-5-1960 Buza mei 1960 ■ opschrift: Verzekeringen inzake de veiligheid van NNG aantekening afbeelding (799 KB)
6961 2-6-1960 AZ JJ 92 zeer geheim ■ opschrift: Aantekening van een bespreking met de ex-Kapitein van het voormalig KNIL R.P.P. Westerling op 2 juni 1960 aantekening afbeelding (339 KB)
4479 18-7-1960 Biza NNG II zeer geheim ■ opschrift: Conclusies n.a.v. de buitengewone vergadering van de ministerraad op Dinsdag 7 juni 1960 aantekening afbeelding (164 KB)
7508 16-9-1960 Bot strikt vertrouwelijk ■ opschrift: Enige kanttekeningen inzake het Nieuw-Guinea beleid. aantekening afbeelding (997 KB)
4056 16-6-1961 Biza BJZ/NNG zeer geheim ■ opschrift: Het beleid t.a.v. Nederlands Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (221 KB)
4661 20-6-1961 Biza SS zeer geheim/persoonlijk aantekening afbeelding (194 KB)
6806 6-7-1961 AZ JJ/10 192 ■ opschrift; Aantekening voor de Minister-President aantekening afbeelding (122 KB)
6816 26-7-1961 AZ JJ/2 209 zeer geheim ■ opschrift: Betreft Nederlands Nieuw-Guinea (n.a.v. de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken dd. van 21 juli 1961 - - - no 4983 zeer geheim aantekening afbeelding (166 KB)
6818 28-7-1961 AZ J/2 212 zeer geheim ■ opschrift: Visie van ambassadeur Van Roijen op het lopend overleg met de Verenigde Staten inzake de internationalisatie van Nederlands Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (144 KB)
6278 5-9-1961 Buza DIO/PZ zeer geheim ■ opschrift: Samenvatting Nederlandse demarches in verband met eventuele internationalisering van Nederlands Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (467 KB)
4429 15-9-1961 Biza BJZ/NNG ■ opschrift: Contacten van Papoea-studenten met Indonesische autoriteiten uit Bonn [te Antwerpen] aantekening afbeelding (248 KB)
7243 23-10-1961 Buza DIO/BPZ geheim ongenummed ■ opschrift: Tussentijds overzicht verwachte stemverhouding inzake Nederlandse NNG-resolutie aantekening afbeelding (75 KB)
7144 14-12-1961 Bot zeer geheim; persoonlijk aantekening afbeelding (354 KB)
5544 18-1-1962 Bot zeer geheim aantekening afbeelding (347 KB)
6829 6-2-1962 AZ MP 120 aantekening afbeelding (85 KB)
7146 26-2-1962 MP 122 ■ opschrift: Résumé van het gesprek van 26 februari 1962 met Robert Kennedy. aantekening afbeelding (229 KB)
7513 28-2-1962 Toxopeus strikt vertrouwelijk ■ opschrift: Enkele vraagstukken, waarover de Ministerraad m.i. tot beslissing moet komen of die althans op korte termijn ter discussie moet worden gesteld. aantekening afbeelding (180 KB)
7514 5-3-1962 Klompé zeer geheim ■ opschrift: Korte notitie over het vraagstuk van de versterkingen. aantekening afbeelding (238 KB)
7507 8-3-1962 Mozer ■ Gesprek met dr. Mohamed Hatta op 5 maart 1962 te Wenen aantekening afbeelding (372 KB)
4939 18-4-1962 Biza BPIZ/NNG zeer geheim ■ opschrift: Opmerkingen van de delegatie uit de NG-raad n.a.v. het voorstel-Bunker aantekening afbeelding (224 KB)
4940 19-4-1962 Biza BPIZ/NNG ■ opschrift: Besprekingen met de delegatie uit de NG-raad aantekening afbeelding (85 KB)
4945 30-5-1962 Van Beuge ■ opschrift: Aantekeningen bij het verzoek Oe Thant - - - de vijandelijkheden - - - stop te zetten - - - aantekening afbeelding (143 KB)
7510 1-9-1962 radiorede Bot voor RONG aantekening afbeelding (697 KB)
7450 3-12-1962 Buza F 14734/62 geheim ■ opschrift: Aantekening werkvergadering met Rolz Bennett op 20 november ten departemente aantekening afbeelding (403 KB)
4971 18-4-1963 Biza Afwikkelingszaken NNG ■ opschrift: Voorbereiding zelfbeschikking aantekening afbeelding (102 KB)
4957 23-3-1964 onleesbaar aantekening afbeelding (202 KB)
download als spreadsheet