Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • van de soort: verslag

Er zijn 77 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 77 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
5405 20-1-1950 Min. Oorlog/geheim ■ opschrift: Kort verslag van bespreking gehouden op ministerie van Oorlog op Vrijdag 20 Januari te 11.30 uur verslag afbeelding (326 KB)
1452 9-3-1950 RAVI verslag afbeelding (114 KB)
3358 6-5-1950 geen ■ opschrift: Kort verslag van een bespreking op het Ministerie van Financien inzake de reorganisatie van het KNIL, gehouden op Zaterdag, 6 mei 1950 verslag afbeelding (513 KB)
3670 20-5-1950 Buza zeer geheim verslag afbeelding (544 KB)
3012 14-6-1950 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (565 KB)
3407 9-8-1950 afschrift ■ opschrift: Verslag nopens de gebeurtenissen te Makassar in de periode 5 t/m 9 augustus 1950 verslag afbeelding (400 KB)
5395 4-12-1950 NGC not/AV1 ■ opschrift: Nieuw-Guinea Conferentie Verslag van de openbare openingsvergadering gehouden op 4 december 1950 verslag afbeelding (1042 KB)
5396 8-12-1950 NGC WV/not/2 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie Verrslag van de tweede informele pleno-vergadering verslag afbeelding (357 KB)
5397 11-12-1950 NGC WV/not/3 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie bijlage: commentaar afd. NG van Minuor dd. 13 december 1950 verslag afbeelding (734 KB)
3013 30-12-1950 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (209 KB)
3014 10-3-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (268 KB)
3015 19-4-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (1816 KB)
1966 28-5-1951 geen ■ opschrift: Eerste zitting van de Raad voor Volksopvoeding, 15-28 mei 1951 verslag afbeelding (3317 KB)
2060 25-8-1951 Buza 86851-7267 GS ■ opschrift: Informele bespreking inzake herziening van de bij het Uniestatuut behorende overeenkomsten op 25 augustus 1951 ten departemente van Buitenlandse Zaken verslag afbeelding (773 KB)
2061 5-9-1951 geen ■ opschrift: Verslag van de vergadering met de commissie voor Uniezaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 5 september 1951 verslag afbeelding (266 KB)
3016 22-12-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (477 KB)
2835 15-1-1952 3/UOR ■ opschrift: [eerste plenaire vergadering met missie-Supomo] verslag afbeelding (557 KB)
3144 18-1-1952 S 10493/U)R ■ opschrift: Besprekingen betreffende de RTC-overeenkomsten en Nieuw-Guinea [met de missie Supomo] verslag afbeelding (2220 KB)
2035 1-2-1952 ICMS/C II/versl/3 vertrouwelijk ■ opschrift: Verslag van de derde vergadering van de NG-commissie bijlage A: Nederlands statement in antwoord op Indonesisch statement van 23 jan.1952 verslag afbeelding (658 KB)
2093 3-2-1952 geen ■ opschrift: [bespreking ten huize van minister Stikker, waaraan werd deelgenomen door minister-president Drees, minister Stikker, minister Peters, prof. Supomo, mr. Yamin en mr. Zain] verslag afbeelding (212 KB)
3018 3-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 3 mei 1952 - - - verslag afbeelding (696 KB)
3019 17-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden geheim ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 17 mei 1952 - - - verslag afbeelding (660 KB)
1967 22-5-1952 GNG RVO ■ opschrift: Verslag van de tweede zitting van de Raad voor Volksopvoeding, 13-22 mei 1952. verslag afbeelding (2322 KB)
2786 28-7-1952 M. Kaisiepo ■ opschrift: Verslag, opgemaakt door M.Kaisiepo, adjunct-ambtenaar bij het Kantoor voor Voorlichting en Radio-omroep (KVR) NG te Hollandia verslag afbeelding (1145 KB)
2922 1-8-1952 H. Brandenburg van den Gronden e.a. ■ opschrift: Verslag van de werkzaamheden van de delegatie van het Indo-Europese reserve- en dienstplichtige personeel van het voormalige KNIL Minuor aan Prins Bernhard, inspecteur-generaal der KL dd. 9 april 1951 verslag afbeelding (1248 KB)
3020 20-8-1952 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (507 KB)
3021 5-12-1952 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (799 KB)
3022 7-5-1953 GNG Raad van Diensthoofden verslag None None
7161 29-6-1953 HC Djakarta 0718/GS.3881/2330 ■ opschrift; Bezoek Minister van Buitenlandse Zaken [Luns] verslag afbeelding (304 KB)
3023 27-7-1953 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (824 KB)
2055 5-1-1954 Minvor vertrouwelijk ■ opschrift: Verslag van de besprekingen van de minister van Overzeese Rijksdelen met de gouverneur van Nieuw-Guinea, op 5 januari 1954, in de vergaderzaal van het ministerie van Overzeese Rijksdelen verslag afbeelding (1259 KB)
3582 20-1-1954 Minvor GS 14001 vertrouwelijk ■ opschrift: Verslag van de XIIIe vergadering van de Contact-Commissie Nieuw-Guinea verslag afbeelding (772 KB)
6982 15-4-1954 KMP/Algemene Verdedigingsraad verslag afbeelding (198 KB)
1989 1-5-1955 geen ■ opschrift: Uittreksel uit het bestuursverslag van de controleur der Wisselmeren over de maand April 1955 verslag afbeelding (74 KB)
6121 9-12-1955 Delegatie New York 35 geheim ■ opschrift: Vijf en dertigste vergadering van de Nederlandse Delegatie ter Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, gehouden op Vrijdag, 9 December 1955 te New York verslag afbeelding (321 KB)
5441 16-12-1955 concept ■ opschrift: Kort verslag van de vergadering der Politieke Commissie, gehouden op Vrijdag 16 December 1955 in het Maison de la Presse te Geneve verslag afbeelding (346 KB)
5446 4-1-1956 geheim ■ opschrift: Kort verslag van de Ministersbespreking gehouden op Woensdag 4 Januari 1956 te 15.30 uur in het Maison de la Presse te Geneve verslag afbeelding (502 KB)
5447 4-1-1956 concept, geheim ■ opschrift: Kort verslag van de vierde vergadering der Nederlandse delegatie, gehouden op Woensdag 4 Januari 1956, des avonds om 8 uur in Hotel des Bergues te Genève verslag afbeelding (422 KB)
5448 5-1-1956 geheim ■ opschrift: Kort verslag van de vierde [vijfde?] vergadering der Nederlandse delegatie, gehouden op Donderdag 5 Januari des avonds om 20.30 in Hotel des Bergues te Genève verslag afbeelding (267 KB)
4088 30-7-1956 Gezant Heilige Stoel no 430/113 geheim ■ opschrift: Overzicht RK Kerk in Indonesië verslag afbeelding (208 KB)
5414 30-8-1956 Buza DBI/PL 120787-6119 geheim ■ opschrift: De reis van president Sukarno naar het Westen verslag afbeelding (1216 KB)
4089 23-3-1957 gezant Heilige Stoel no 126/42 geheim ■ opschrift: Kerkelijke indeling NG verslag transcriptie (64 KB)
4123 30-11-1957 Buza/DIO/PZ vertr ■ opschrift: Beknopt overzicht van de behandeling van de kwestie NNG in de XIIe Alg. Verg. der VN verslag afbeelding (540 KB)
4124 15-2-1958 geen ■ opschrift: Kort verslag van de op 7 februari 1958 - - -gehouden eerste bijeenkomst van hoofdambtenaren van Minzo en Buza ter bespreking van kwesties betreffende Nederlands Nieuw-Guinea verslag afbeelding (533 KB)
4125 25-4-1958 Minzo NNG vertrouwelijk ■ opschrift: Kort verslag van de tweede bijeenkomst van hoofdambtenaren van Buza en Minzo op vrijdag 25 april - - - verslag afbeelding (749 KB)
6984 19-6-1958 AVR no 2157 Zeer Geheim ■ opschrift: Verslag van een vergadering van de ministers, leden van de Algemene Verdedigingsraad inzake de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea - - -19 juni 1958 verslag afbeelding (223 KB)
6299 25-7-1958 zeer geheim ■ opschrift: Bespreking met ex-kapitein R. Westerling en zijn raadsman Mr. W. Dobe van de Kuil op 25 juli 1958 verslag afbeelding (507 KB)
4992 31-10-1958 Canberra GS 21290/ZO ■ opschrift: Eerste conferentie betreffende Australisch-Nederlandse administratieve samenwerking in Nieuw-Guinea verslag afbeelding (2251 KB)
3193 13-1-1959 Minzo ■ opschrift: Uitwerking van de aanbevelingen van de Canberra-conferentie verslag afbeelding (486 KB)
5086 17-1-1959 Zeer Geheim ■ opschrift: Verslag van een bespreking inzake de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Algemene Zaken op zaterdag 17 januari 1959 te 10.00 uur verslag afbeelding (57 KB)
3195 21-1-1959 Minzo geheim ■ opschrift: Resumé van de besprekingen op 15, 19 en 21 januari 1959, gehouden op het Ministerie van Zaken Overzee verslag afbeelding (1649 KB)
5415 21-6-1959 Buza DBI/PL 98887-4623 geheim ■ opschrift en bijlage: Wereldreis van President Sukarno van 23 april - 29 juni 1959. bijlage: gemeenschappelijk Turks-Indonesisch communiqué [over Sukarno's bezoek aan Turkije van 24 t/m/ 29 april 1959] verslag afbeelding (1703 KB)
4352 27-7-1959 geen ■ opschrift: Verslag van de zevende zitting van de Raad voor Volksontwikkeling (22 t/m 27 juli 1959) verslag afbeelding (2270 KB)
7134 29-7-1959 Minzo FE 1385 GS ■ opschrift: Olie-exploratie in NNG verslag afbeelding (675 KB)
4303 10-9-1959 GNG 2363 ■ opschrift: Verkiezingen voor de Streekraad Biak-Noemfoor bijlage: Artikel uit Nieuw-Guinea Koerier dd. 29 juni '59 Eerste streekgemeenschap in Nieuw-Guinea verslag afbeelding (343 KB)
4493 19-2-1960 Bot Zeer Geheim ■ opschrift: Samenvatting besprekingen Staatssecretaris van Biza te Canberra, ddo 19 februari 1960 verslag afbeelding (192 KB)
4496 27-5-1960 Biza geheim ■ opschrift: Verslag nopens de besprekingen met de Australische Minister for Territories, de Heer Hasluck, op 24 en 26 mei 1960. verslag afbeelding (579 KB)
4487 9-8-1960 DV Djakarta 6362-GS 971/1307 vertrouwelijk ■ opschrift: Conferentie Raad van Kerken in Indonesië verslag afbeelding (266 KB)
4353 13-3-1961 geen ■ opschrift: Verslag van een vergadering van de in Hollandia woonachtige leden van de Raad voor Volksontwikkeling, gehouden op 13 maart 1961 verslag afbeelding (587 KB)
5298 31-3-1961 GNG Fakfak ■ opschrift: Politiek overzicht van de afdeling Fakfak over de maand maart 1961. verslag afbeelding (199 KB)
6842 5-4-1961 Nieuw-Guinea Raad ■ opschrift: Nieuw-Guinearaad Vergadering van Woensdag 5 april 1961(1e vergadering) verslag afbeelding (1423 KB)
4662 21-6-1961 Biza SS vertrouwelijk ■ opschrift: Kort verslag van een bespreking op 21 juni 1961 te 16.00 uur met Prof. Duynstee verslag afbeelding (944 KB)
5062 30-6-1961 Televisieuitzending ■ opschrift: Televisie-uitzending vraaggesprek met Generaal Nasution, van Vrijdag 30 juni 1961, gehouden door Joop Simons, Parijs verslag afbeelding (470 KB)
6275 2-9-1961 Kuala Lumpur 1200-49GS/296 geheim ■ opschrift: Nederlands Nieuw-Guinea verslag afbeelding (229 KB)
6288 1-12-1961 Karachi 4021-GS 108/668 ■ opschrift: Nederlands Nieuw-Guinea verslag afbeelding (244 KB)
5192 5-12-1961 GNG Geelvinkbaai 189/I geheim persoonlijk ■ opschrift: Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) verslag afbeelding (444 KB)
4665 7-12-1961 no 1 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie uit de NG-raad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op donderdag, 7 december 1961 verslag afbeelding (1217 KB)
4667 12-12-1961 no 5 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie van de Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de Vaste Commissie voor Buitenlandse Politiek en de Commissie voor Nieuw-Guinea van de Eerste Kamer op dinsdag 12 december 1961 verslag afbeelding (655 KB)
4668 14-12-1961 no 7 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op donderdag 14 december 1961 verslag afbeelding (471 KB)
4669 18-12-1961 no 8 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op maandag 18 december bijlage: Notitie Commissaris van Ambonezenzorg; 'Overbrenging Keiëzen naar Nederlands Nieuw-Guinea' verslag afbeelding (602 KB)
4670 19-12-1961 no 9 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnenelandse Zaken op dinsdag 19 december verslag afbeelding (210 KB)
4671 20-12-1961 no 10 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnnenlandse Zaken op woensdag, 20 december 1961 verslag afbeelding (156 KB)
4941 24-4-1962 Biza SS geheim ■ opschrift: Verslag van de bespreking met de delegatie uit de NG-raad op 24/4/62 verslag afbeelding (510 KB)
5290 31-5-1962 GNG Geelvinkbaai ■ opschrift: Politiek verslag van de afdeling Geelvinkbaai over de maand mei 1962. verslag afbeelding (183 KB)
6554 4-10-1962 No 62-197 ACY zeer geheim ■ opschrift: Bespreking Rikhye met comité VCS en vertegenwoordigers Buza en Biza bijlage: memorandum: Cooperation between the UNTEA administration and the Republic of Indonesia starting from October 1, 1962 verslag afbeelding (468 KB)
5134 21-11-1962 Biza APZ/WNG ■ opschrift: Notitie betreffende de bespreking van de heer Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken met de heren met Kaisiepo en Jouwe op 21 november 1962 verslag afbeelding (196 KB)
4964 24-1-1963 Buza DIO/PZ vertrouwelijk ■ opschrift: Conclusies Werkvergadering met dhr. L.J. Goedhart hoofd Nederlandse Liaison Missie bij UNTEA op 22 januari 1963 te 's-Gravenhage Bijlage: briefwisseling Jouwe-Rockefeller over de in punt 12 genoemde kwestie. verslag afbeelding (345 KB)
download als spreadsheet