Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: Verenigde Naties, Algemene Vergadering

Er zijn 38 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 38 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
2090 16-10-1951 Lamping 215 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
2268 19-10-1951 Stikker 173 codetelegram(men) transcriptie (56 KB)
2828 22-11-1951 Lamping 260 codetelegram(men) transcriptie (60 KB)
1699 3-1-1952 Buza DOA/IN 127149-10015 GS ■ opschrift: Nikijuluw in Parijs officieel schrijven afbeelding (150 KB)
2976 22-10-1952 Lamping 247 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3288 2-11-1952 Von Balluseck 77 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
324 24-11-1952 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
3688 5-8-1954 Beyen/Luns 12 codetelegram(men) afbeelding (261 KB)
3704 17-8-1954 Von Balluseck 54 codetelegram(men) afbeelding (332 KB)
3714 19-8-1954 De Beus 216 ■ bijlage: Indonesisch voorstel en toelichtend memorandum [in Algemene Vergadering van de Verenigde Naties] d.d. 17 Augustus 1954 codetelegram(men) afbeelding (217 KB)
3705 20-8-1954 Von Balluseck 59 codetelegram(men) transcriptie (62 KB)
5107 19-10-1954 Van Roijen 313 codetelegram(men) afbeelding (256 KB)
7131 15-8-1955 Buza Luns 475 memorandum afbeelding (132 KB)
4123 30-11-1957 Buza/DIO/PZ vertr ■ opschrift: Beknopt overzicht van de behandeling van de kwestie NNG in de XIIe Alg. Verg. der VN verslag afbeelding (540 KB)
7142 24-9-1960 Schürmann 367 codetelegram(men) afbeelding (172 KB)
5010 26-9-1960 Biza GS 3369 vertrouwelijk ■ opschrift: Voorstel tot toevoeging van Papoea's aan de Nederlandse UNO-delegatie bijlage: brief Platteel dd. 22 sept. 1960 no 2.9.110/746/G. 2 aan Bot met dat voorstel aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (333 KB)
6228 29-6-1961 Buza Blom 55 zeer geheim ■ opschrift: Het beleid t.a.v. NNG bijlage: DIO/DOA-aantekening over het voorstel van Staatssecretaris Bot inzake ontwikkelingsconsortium voor Nederlands Nieuw-Guinea memorandum + bijlage(n) afbeelding (412 KB)
4057 3-7-1961 Biza/SS zeer geheim ■ bijlage: Punten voor discussie over de kwestie Ned. Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (540 KB)
6285 7-10-1961 Schürmann 496 ■ opschrift: NNG codetelegram(men) afbeelding (232 KB)
7655 4-12-1961 Luns 456 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (93 KB)
7318 21-12-1961 Luns 464 codetelegram(men) afbeelding (226 KB)
5741 8-4-1962 Buza DIO zeer geheim ■ opschrift: Amerikaanse demarche inzake plan Bunker. memorandum afbeelding (192 KB)
5762 16-4-1962 Schürmann 284 ■ opschrift: NNG codetelegram(men) afbeelding (179 KB)
6291 26-4-1962 Buza DIO zeer geheim ■ opschrift: NNG; eventueel opnieuw inschakelen Assemblée memorandum afbeelding (268 KB)
5777 27-4-1962 Schürmann 300 codetelegram(men) afbeelding (156 KB)
6293 29-4-1962 Gevers 38 codetelegram(men) afbeelding (174 KB)
5778 1-5-1962 Van Roijen 376 codetelegram(men) afbeelding (268 KB)
5060 2-5-1962 Buza DIO/PZ 63441 vertrouwelijk ■ opschrift en bijlage: Bezoek van Afrikaanse VN-vertegenwoordigers aan Nederlands Nieuw-Guinea van 1 t/m 13 april 1962 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (828 KB)
6294 15-5-1962 Celer 21 ■ opschrift: Boven Volta (Guirma) en NNG codetelegram(men) afbeelding (137 KB)
4943 16-5-1962 Biza/SS zeer geheim ■ bijlage: Ontwerp van een brief van de minister-president aan de U Thant aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (371 KB)
4947 14-6-1962 F 7687/62 ■ opschrift: Richtlijnen welke op 14 juni 1962 zijn vastgesteld ten behoeve van de Nederlandse delegatievoorzitter Van Roijen, voor het geval dat de Nederlands-Indonesische besprekingen onder leiding van de Heer Bunker zouden worden hervat aide-mémoire afbeelding (188 KB)
4949 5-7-1962 Biza SS 10879 zeer geheim ■ bijlage: Nota van Bot betreffende 'het al dan niet, dan wel gedeeltelijk, tot stand komen c.q. slagen van eventuele besprekingen met Indonesië op basis van de Bunkervoorstellen' met als bijlage 1: Enkele uitspraken over het zelfbeschikkingsrecht en de Nieuw-Guineakwestie in het algemeen en als bijlage 2: Enkele garanties t.a.v. het zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea's in Nederlands Nieuw-Guinea onder de Bunkervoorstellen aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (818 KB)
5945 11-7-1962 Boon 149 ■ opschrift: NNG codetelegram(men) afbeelding (264 KB)
5949 16-7-1962 Celer 349 codetelegram(men) afbeelding (212 KB)
5958 19-7-1962 Van Roijen 596/delegatie 27 codetelegram(men) afbeelding (110 KB)
5966 23-7-1962 Van Roijen 615/delegatie 36 codetelegram(men) afbeelding (260 KB)
5975 26-7-1962 Van Roijen 640/delegatie 49 codetelegram(men) afbeelding (344 KB)
5987 31-7-1962 Van Roijen 671/delegatie 66 codetelegram(men) afbeelding (672 KB)
download als spreadsheet