Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: zending/protestantse kerken

Er zijn 113 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
5385 22-2-1950 Minuor geheim ■ opschrift: De toekomstige status van Nieuw-Guinea nota afbeelding (2048 KB)
34 5-4-1950 Ministerraad notulen transcriptie (22 KB)
1802 27-4-1950 Stikker 710 codetelegram(men) transcriptie (64 KB)
204 3-7-1950 Ministerraad notulen transcriptie (22 KB)
2412 19-7-1950 Minuor NG no G 920/E.1 zeer geheim ■ opschrift: Nota mr. Van Kleffens dd. Washington, 14 juni 1950, betreffende internationale aspecten van het vraagstuk Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (1937 KB)
5374 8-8-1950 Buza ■ opschrift: Gesprek met de heer Jouwe op 4 augustus 1950 memorandum afbeelding (467 KB)
1751 23-8-1950 Van Maarseveen 241 codetelegram(men) afbeelding (428 KB)
1764 30-8-1950 Van Maarseveen 255 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2099 2-9-1950 HC Djakarta PZ/no G 1730 nota afbeelding (341 KB)
217 25-9-1950 Ministerraad notulen afbeelding (20 KB)
3665 19-5-1951 GNG 267 vertrouwelijk ■ opschrift: Uitzending USA zendelingen voor de 'Regions Beyond Missionary Union' aantekening afbeelding (241 KB)
355 4-6-1951 Ministerraad notulen afbeelding (533 KB)
3660 6-7-1951 GNG 1749 vertrouwelijk ■ opschrift: Australische zending in NG aantekening afbeelding (149 KB)
417 3-9-1951 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
2127 4-12-1951 Lamping 284 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
2684 7-2-1952 Minuor NG 11046 doss 662 ■ opschrift: Vestiging van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea Bijlage: Resumé van bespreking van Krijger en Pieters op 23 Januari 1952 met vertegenwoordigers van de Nederlandse Zendingsraad over toelating van de Zending in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebracht gebied - - - bijkage: Resumé van besprekingen van Krijger en Pieters op I Februari 1952 met vertegenwoordigers van Centraal Indisch Missiebureau over toelating van de Missie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (433 KB)
2687 22-2-1952 Minuor NG no 13266 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (197 KB)
279 24-3-1952 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
2688 5-4-1952 Ned. Zendingsraad JS/MS/720/52 officieel schrijven afbeelding (73 KB)
2689 1-5-1952 Minuor NG no 16143/278 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden in Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (374 KB)
3018 3-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 3 mei 1952 - - - verslag afbeelding (696 KB)
3019 17-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden geheim ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 17 mei 1952 - - - verslag afbeelding (660 KB)
2786 28-7-1952 M. Kaisiepo ■ opschrift: Verslag, opgemaakt door M.Kaisiepo, adjunct-ambtenaar bij het Kantoor voor Voorlichting en Radio-omroep (KVR) NG te Hollandia verslag afbeelding (1145 KB)
2788 20-3-1953 Minvor NG Dm ■ opschrift: Rapport De Boer-Kamma inzake een Prot. Chr. Vakverenigingsbeweging op Noord-NG nota afbeelding (188 KB)
3023 27-7-1953 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (824 KB)
3664 5-8-1953 Minvor NG no G 662 ■ opschrift: Moord op twee Amerikaanse zendelingen officieel schrijven afbeelding (142 KB)
3440 12-11-1953 Raad voor de Zending NHK no 8527 officieel schrijven afbeelding (118 KB)
3441 1-12-1953 Minvor NG 65218/888 doss 1579 ■ opschrift: Subsidie t.b.v. de arbeid van Zending en Missie officieel schrijven afbeelding (148 KB)
2546 9-12-1953 Van Ittersum 774 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
2806 11-12-1953 Minvor NG 62296 ■ opschrift: Conclusies en aanbevelingen van de Raad voor Volksopvoeding derde zitting, 30/7 - 7/8 1953 nota afbeelding (402 KB)
3667 16-3-1954 GNG 1005 vertrouwelijk ■ opschrift: De werking der subsidiepolitiek in de beide Nieuw-Guinea's officieel schrijven afbeelding (115 KB)
3799 13-4-1954 Van Bylandt 1171 codetelegram(men) afbeelding (262 KB)
3669 29-4-1954 GNG no 1640 vertrouwelijk ■ opschrift : De werking der subsidiepolitiek in Nederlands en Australisch NG bijlage: commentaar van de Dir. Nieuw-Guinea op GNG 1640 officieel schrijven afbeelding (306 KB)
1986 12-5-1954 GNG 1753 vertrouwelijk ■ opschrift: Bestuursbeleid bijlage: schets van een zandstorm-bestendig huis op palen rondschrijven afbeelding (710 KB)
1987 14-5-1954 GNG 6861/54/III/2 ■ opschrift: Bevolkingspolitiek rondschrijven afbeelding (2100 KB)
4117 15-1-1955 Minvor NNG NA 9102/lt X 2 vertrouwelijk ■ opschrift: De Protestantse Kerk van de Molukken bijlage: artikel Alg. Handelsblad dd. 29 december 1954: Ker en Staat in West-Irian bijlage; artikel NRC dd. 3 januari 1955: 'Evangelieprediking in West-Nieuw-Guinea behoeft steun' officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (238 KB)
4118 2-3-1955 Raad voor de Zending no 1632 officieel schrijven afbeelding (541 KB)
4163 13-5-1955 Beyen/Luns 87 codetelegram(men) afbeelding (317 KB)
2005 5-10-1955 Canberra 2829-56GS/870 ■ opschrift: Gesprek met mr. Menzies over politieke kwesties betreffende Nederlands Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (269 KB)
3834 22-10-1955 GNG 4258 vertrouwelijk ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding bijlagen: zie annotatie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1267 KB)
3835 17-2-1956 Minvor NNG 10518 vertrouwelijk ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (512 KB)
4846 16-3-1956 Van Baal 3 codetelegram(men) afbeelding (146 KB)
3836 21-3-1956 GNG no 1054 vertrouwelijk ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (136 KB)
3861 3-4-1956 Minvor NNG NA 10950 vertrouwelijk ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen aantekening afbeelding (277 KB)
4847 4-5-1956 Van Baal 27 codetelegram(men) afbeelding (283 KB)
3862 9-5-1956 GNG 1667 vertrouwelijk ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen officieel schrijven afbeelding (256 KB)
4843 22-5-1956 Beel 31 codetelegram(men) afbeelding (105 KB)
4848 28-6-1956 Van Baal 63 codetelegram(men) afbeelding (109 KB)
4383 29-6-1956 Beel 53 codetelegram(men) afbeelding (142 KB)
3855 3-7-1956 Jouwe aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (409 KB)
4028 3-7-1956 GNG PG 2369/div/56/vertrouwelijk ■ opschrift: Reacties oproep NHK bijlagen: 1) oproep van de Generale Synode der NHK 2) Rapport omtrent reacties autochtonen op oproep Generale Synode der Nederlkandse Hervormde Kerk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (737 KB)
3863 4-7-1956 Minvor NG 312 vertrouwelijk ■ opschrift: toelating zendelingen en missionarissen officieel schrijven afbeelding (150 KB)
4029 6-7-1956 Afd. ZNG no 378/vertrouwelijk ■ opschrift: Oproep synode NHK officieel schrijven afbeelding (130 KB)
4844 6-7-1956 Minvor 59 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
4838 7-7-1956 Van Baal 71 codetelegram(men) afbeelding (217 KB)
4030 13-7-1956 GNG Afd. Geelvinkbaai no 111/rech/56 vertr ■ opschrift: Resolutie Biakkers n.a.v. oproep Synode NHK bijlage: resolutie Biakkers (Nederlandse vertaling) bijlage: resolutie Biakkers (origineel) aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (409 KB)
4031 30-7-1956 Raad voor de Zending NHK no 6360 ■ bijlage: concept herderlijk schrijven over Nieuw-Guinea van de RZNHK aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (843 KB)
4032 17-8-1956 Minvor 43 zeer geheim ■ opschrift: Bezoek van dr. Leimena aan Europa bijlage: Beïnvloeding op de Zendingsschool te Oegstgeest voor overdracht van Nieuw-Guinea aan R.I. aantekening + bijlage(n) afbeelding (154 KB)
4309 11-9-1956 GNG PG 195/P/56 geheim persoonllijk ■ opschrift: Politieke invloed van de Raad van Kerken in Indonesië officieel schrijven afbeelding (119 KB)
4033 13-10-1956 GNG no 4745 geheim ■ opschrift: Synode NHK bijlage: Brief Raad van de Zending van de Ned. Hervormde Kerk aan M. Kaisiepo dd. 17 juli 1956 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (505 KB)
4119 10-12-1956 GNG 5460 geheim ■ opschrift: Moluks Protestantse Kerk. Schoolbeheer bijlage: Bezwaarschrift van de dorpsonderwijzers der MPK te Kaimana aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (682 KB)
3837 10-12-1956 Minvor NNG no 11711 ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (373 KB)
4120 25-1-1957 Raad voor de Zending no 1025 officieel schrijven afbeelding (445 KB)
3838 15-2-1957 Minvor NNG 12258 ■ bijlage: Besluit van de GNG om 16 leden voor de Raad voor Volksopvoeding te benoeming benevens JC Baarspul als voorzitter van die Raad. officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (238 KB)
3864 18-4-1957 Minzo werkgroep herziene staatsregeling NNG no 3 vertr ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen officieel schrijven afbeelding (444 KB)
4121 18-4-1957 Minzo NNG NA 12262 vertrouwelijk ■ opschrift: Molukse Protestantse Kerk aantekening afbeelding (246 KB)
2827 18-5-1957 Raad voor de Zending 3974 ■ bijlage: aantekening van de chef directie NNG voor de Minister dd. 21 mei 1957 officieel schrijven afbeelding (616 KB)
3923 12-6-1957 GNG P 6901 geheim persoonlijk ■ opschrift: Rooms-Katholieke inzichten omtrent bestuursbeleid in NG officieel schrijven afbeelding (74 KB)
3698 23-11-1957 Van Baal geheim ■ opschrift: Kort verslag van de door Zijne Excellentie de gouverneur gemaakte dienstreis naar Papua and New Guinea 5 - 16 november 1957 reisverslag afbeelding (964 KB)
7133 18-12-1957 S. Marid 46551/36013 ■ opschrift en bijlage: Psychologische oorlogsvoering van Indonesië tegen Nederland bijlage: De toestand in Indonesië nota afbeelding (765 KB)
2683 30-12-1957 N. van der Stoep ■ opschrift: Tiom-Noord Baliem via Sentani reisverslag afbeelding (640 KB)
4111 22-1-1958 GNG P 7057 geheim/persoonlijk ■ opschrift: Psychologische oorlogvoering tegen Nederland aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (151 KB)
4035 4-2-1958 GNG 402 vertrouwelijk ■ opschrift en bijlage: Rondzendbrief ds. Kijne ddo. 31 dec. 1957 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1220 KB)
4125 25-4-1958 Minzo NNG vertrouwelijk ■ opschrift: Kort verslag van de tweede bijeenkomst van hoofdambtenaren van Buza en Minzo op vrijdag 25 april - - - verslag afbeelding (749 KB)
3195 21-1-1959 Minzo geheim ■ opschrift: Resumé van de besprekingen op 15, 19 en 21 januari 1959, gehouden op het Ministerie van Zaken Overzee verslag afbeelding (1649 KB)
4633 1-7-1959 GNG C.-3 1571 vertrouwelijk ■ opschrift: Rapportage gebeurtenissen Baliemvallei rapport afbeelding (570 KB)
4416 28-5-1960 GNG 3457 geheim ■ opschrift: Raadpleging NNG-inwoners inzake partiële wijziging Bestuursregeling NG officieel schrijven afbeelding (713 KB)
4634 5-7-1960 GNG Biza P304 geheim ■ opschrift:Beleid ctr. I Mr. R.A. Gonsalves officieel schrijven afbeelding (462 KB)
3925 7-7-1960 GNG 4458 vertrouwelijk ■ opschrift: Voorbereiding Nieuw-Guinea Raad bijlage: Samenvatting van de besprekingen met de residenten gehouden te Hollandia van 28 juni tot 1 juli 1960 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (3344 KB)
4487 9-8-1960 DV Djakarta 6362-GS 971/1307 vertrouwelijk ■ opschrift: Conferentie Raad van Kerken in Indonesië verslag afbeelding (266 KB)
6227 15-9-1960 Buza DBI/PL 135861-6697GS ■ opschrift: [samenvatting - - - nadere ontwikkelingen - - - in het bijzonder de Indonesische reacties op de reis van smaldeel V - - - bijlage: Recente ontwikkelingen t.a.v. NNG III geheim aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (538 KB)
7508 16-9-1960 Bot strikt vertrouwelijk ■ opschrift: Enige kanttekeningen inzake het Nieuw-Guinea beleid. aantekening afbeelding (997 KB)
4632 17-12-1960 GNG Biza P.446 geheim ■ opschrift: Koelima-affaire Baliemvallei officieel schrijven afbeelding (698 KB)
4354 12-6-1961 Broekhuyse persoonlijke brief afbeelding (435 KB)
5254 9-11-1961 Platteel 437 ■ bijlage: open telegram ANP-correspondent over houding Papoea's tegenover Indonesische agressie codetelegram(men) afbeelding (303 KB)
4310 25-11-1961 GNG 8.20.2/11467 ■ Conferentie Missie, Zending en Gouvernement te Wamena bijlage: minutes of the conference - - - held October 2-7 1961 met bijlage: speech of Father Peters regarding Baliem tribal warfare - - - dd. 3 October 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1567 KB)
5145 18-12-1961 Generale Synode NHK L/TV 5629 ■ bijlage: Oproep tot overheid en volk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1009 KB)
3361 21-12-1961 Raad voor de Zending 7554 ■ opschrift: Aan alle zendingsarbeiders van de Nederlandse Hervormde Kerk in Nederlands Nieuw-Guinea rondschrijven afbeelding (243 KB)
5269 2-1-1962 Bot 1 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
6831 11-1-1962 Bot 23 codetelegram(men) afbeelding (261 KB)
4359 16-1-1962 Canberra 58/236 geheim ■ opschrift: Bespreking met de heer F. Torey (lid NG-raad) te Sydney officieel schrijven afbeelding (285 KB)
7751 17-1-1962 Bot 42 ■ opschrift: bedreigingen door Indonesië t.a.v. Ned. Nieuw-Guinea. (onderhoud vertegenwoordigers zendingsgenootschappen) codetelegram(men) afbeelding (166 KB)
4311 22-1-1962 Biza BPIZ/NNG 488611 ■ opschrift: Conferentie Missie, Zending en Gouvernement; okt. 1961 te Wamena officieel schrijven afbeelding (145 KB)
3363 23-1-1962 Raad voor de Zending NHK officieel schrijven afbeelding (384 KB)
3362 24-1-1962 no 471 ■ Aan alle zendingsarbeiders der Nederlandse Hervormde Kerk in Nedelands Nieuw-Guinea rondschrijven afbeelding (638 KB)
7145 30-1-1962 Buza DIO zeer geheim ■ opschrift: Verblijf in Nederland van Mr. Sullivan (State Department). memorandum afbeelding (360 KB)
159 2-2-1962 Ministerraad ■ bijlage: brief van minister-president aan voorzitter van de Tweede Kamer dd. 31 januari 1962 notulen afbeelding (210 KB)
4430 6-2-1962 Van Waardenburg vertrouwelijk ■ opschrift: Kobe Oser [Papoea-studentenvereniging] bijlage: Uittreksel uit het korte verslag van de vergadering op initiatief van Kobe Oser bijeengeroepen met o.a. vertegenwoordigers van missie en zending. rapport afbeelding (174 KB)
161 10-2-1962 Ministerraad notulen transcriptie (23 KB)
4660 28-2-1962 GNG Centraal Bergland 162/-O vertrouwelijk ■ opschrift: Bevolkingsmoeilijkheden Baliemvallei rapport afbeelding (864 KB)
download als spreadsheet